วช.ทำวิจัย "พฤติกรรมคนไทย" - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริการข่าวไทยรัฐ
advertisement

วช.ทำวิจัย "พฤติกรรมคนไทย"

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 30 มี.ค. 2559 05:30
265 ครั้ง


นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า วช.ได้จัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านระบบพฤติกรรมไทย ที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมดี และพัฒนาพฤติกรรมที่ยังขาดตกบกพร่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคนไทยตลอดจนสังคมไทยให้มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านระบบพฤติกรรมไทย ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การกำหนดพฤติกรรมไทยที่พึงประสงค์ การวิจัยและพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพ การพัฒนาระบบงบประมาณเพื่อการวิจัยระบบพฤติกรรมไทย การสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาในระบบพฤติกรรมไทย และการปรับเจตคติและการบริหารองค์กรของผู้บริหารให้ใช้การวิจัย เพื่อกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ สร้างต้นแบบพฤติกรรมที่ดี การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการนำผลการวิจัยไปใช้ได้จริง โดยการวิจัยพฤติกรรมไทยครั้งนี้ จะนำไปแก้ปัญหาสังคมเพราะการสร้างคนให้เป็นคนดีย่อมมีพฤติกรรมที่ดีเป็นตัวกำหนด ที่สำคัญ คนถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ.

โหวตข่าวนี้
 • ชอบ
  0.0%
 • ไม่ชอบ
  0.0%
 • สนุก
  0.0%
 • ประหลาดใจ
  0.0%
 • เสียใจ
  0.0%
 • ให้กำลังใจ
  0.0%
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement