วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดชื่อครบทั้ง7 บุคคลถวายงาน สมเด็จพระเทพ

หลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตามหาบุคคลในภาพ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้มีโอกาสถวายงาน สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างใกล้ชิดจำนวน 6 ภาพ รวม 7 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2559 นั้น

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 มี.ค.ว่า ได้รับรายงานว่า จากการประสานงานกับจังหวัดต่างๆ สามารถค้นหาบุคคลในภาพได้ครบทั้ง 7 คนแล้ว ดังนี้ ภาพที่ 1 สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมสวนสัตว์ดุสิต เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2529 บุคคลในภาพ คือ นายกริช ชัยยะ อดีตพนักงานองค์การสวนสัตว์ สวนสัตว์ดุสิต ภาพที่ 2 สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสาธิตวิธีการปรุงอาหารในระหว่างเสด็จฯเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจชายแดน บ้านสำนักเอาะ ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2531 จำนวน 2 ราย คือ นางพัชนี พืชมงคล ข้าราชการบำนาญ ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา และนางชอุ่ม ดุจชาตบุษย์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน สังกัดสำนักงานเกษตร อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ภาพที่ 3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานภาคนิทรรศการ ในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552” (Thailand Research Expo 2009) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วันที่ 28 สิงหาคม 2552 คือ นายภูวเตศว์ แก้วบุดดี อาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ภาพที่ 4 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสำนักงานโครงการพัฒนาพันธุ์กาแฟ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2542 คือ นางอารีย์ อาเบกู่ (อุ่นกระโทก) ปัจจุบันประกอบอาชีพปลูกดอกรักขาย และรับจ้างทั่วไป

นายวีระกล่าวอีกว่า ภาพที่ 5 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯโดยเฮลิคอปเตอร์ ไปยังเกาะปูยู ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 ประทับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างพระที่นั่ง ไปท่าเทียบเรือบ้านเกาะปูยู คือ นายนาซาด หมัดตุ ปัจจุบันเป็นสมาชิก อบต.เกาะสาหร่ายชัยพัฒนา อ.เมือง จ.สตูล และภาพที่ 6 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงปลูกป่าชายเลนตามโครงการขยายพื้นที่ใหม่ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2542 คือ นายเดชา จือเหลียง อดีตผู้ใหญ่บ้านคลองโคน ปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจนากุ้ง ที่ จ.สมุทรสงคราม ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะนำทั้ง 7 คน มาเปิดตัวถ่ายทอดความรู้สึกสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ ในวันที่ 1 เม.ย. ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ด้านนางพัชนี พืชมงคล บุคคลในภาพที่ 2 เผยด้วยความปลาบปลื้มว่า ยังจำความประทับใจที่ได้มีโอกาสถวายงานมาจนถึงปัจจุบัน ขณะนั้นยังรับราชการเป็นเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กล่าวถวายรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันตลอดทั้งปี มีโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร 3 แห่ง จากนั้นพระองค์ทรงปรุงผัดผักเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ตามที่สำนักงานเกษตรจังหวัดได้จัดเตรียมไว้ให้ ตนก็ได้มีโอกาสถวายการรับใช้ สิ่งที่ประทับใจอย่างมากคือ พระองค์ตรัสว่าให้ใช้คำสามัญชนกับพระองค์เพื่อไม่ให้รู้สึกเกร็ง จากนั้นพระองค์หันหลังให้ตนคาดผ้ากันเปื้อนให้ก่อนปรุงอาหาร และตรัสถามว่า ให้ใส่อะไรบ้าง ใส่น้ำมันพืช กระเทียม และทรงพระสรวล ตนได้ถวายเครื่องปรุงตามลำดับ ทรงชิมอาหารด้วยพระองค์เอง ขณะที่ถวายเครื่องปรุงนั้น ยังจำความรู้สึกที่ได้สัมผัสพระหัตถ์ของพระองค์อย่างใกล้ชิด ทรงตักผัดผักที่ปรุงให้กับเด็กๆ ที่มาตั้งแถวรอทุกคนด้วยพระองค์เอง ตนพร้อมกับเจ้าหน้าที่และครูทุกคนก็ได้ชิมอาหารที่ทรงปรุงในครั้งนั้น นับเป็นความปลาบปลื้มใจอย่างหาที่สุดมิได้

อีกคนคือ นางอารีย์ อาเบกู่ (อุ่นกระโทก) ชาว จ.เชียงราย บุคคลในภาพที่ 4 กล่าวว่า ขณะนั้นทำงานอยู่ในไร่กาแฟ มีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่าน รู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจอย่างบอกไม่ถูก วันนั้นได้มีโอกาสถวายเสื้อกับพระองค์ และทรงมีรับสั่งว่าไม่ต้องถือตัว ทำให้เกิดความประทับใจอย่างมากในความเมตตาของพระองค์ ปัจจุบันย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้ว แต่ไม่เคยลืมเหตุการณ์ในวันนั้น ได้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามแนวพระราชดำริของพระองค์มาโดยตลอด ทั้งเรื่องความพอเพียง และการกระทำความดีต่างๆ

ส่วนบุคคลในภาพที่ 6 คือ นายเดชา จือเหลียง อดีตผู้ใหญ่บ้านคลองโคน เผยว่า ทำงานเกี่ยวกับการปลูกป่ามานาน ได้มีโอกาสสนองงานรับใช้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ปี 2540 ทุกครั้งที่พระองค์เสด็จ มายังชุมชนบ้านคลองโคน จะรับหน้าที่เป็นผู้ถีบกระดานเลนที่ประทับ นำเสด็จ ไปทรงปลูกป่าชายเลน โดยเมื่อปี 2542 ซึ่งเป็นภาพที่ตนอยู่ด้วยนั้น เป็นภาพเหตุการณ์ที่จำไม่เคยลืม ในครั้งนั้นสมเด็จพระเทพฯ ทรงทดลองถีบกระดานเลน ตนรับหน้าที่ถวายคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการถีบกระดานเลน สังเกตเห็นพระองค์ทรงมีรอยยิ้มที่สนุกสนาน ก่อนที่ลงจากที่ประทับ มีรับสั่งว่า ขอบใจนะผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นคำพูดที่จำฝังใจตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งยังเป็นภาพแห่งความประทับใจของชาวบ้านคลองโคนทุกคน ในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 61 พรรษา 2 เมษายนนี้ ขอถวายความจงรักภักดี ขอถวายพรให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน เพราะพระองค์ทรงปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตามหาบุคคลในภาพ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้มีโอกาสถวายงาน สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างใกล้ชิดจำนวน 6 ภาพ รวม 7 คน 29 มี.ค. 2559 23:52 ไทยรัฐ