วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่างรธน.ใหม่ หั่นอายุ สปท.เหลือ 4 เดือน - ดึงดาบสปท.คืนคสช.วางปฏิรูป

ชัดเจนผู้ใหญ่สั่งตัดการทำงานซ้ำซ้อน ร่างรธน.ใหม่ หั่นอายุ สปท.เหลือ 4 เดือน เผย ดึงดาบสปท. คืนคสช.เพื่อวางเกมปฏิรูปใหม่ ด้าน “วันชัย” ไม่เสียดายขอทำเพื่อชาติ

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ ก่อนทำประชามติ ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ส่งให้คณะรัฐมนตรี มีทั้งสิ้น 105 หน้า 16 หมวด 279 มาตรา มีสาระสำคัญน่าสนใจ ในบทเฉพาะกาล เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) จากร่างแรกที่กำหนดให้ สปท.อยู่ทำหน้าที่ปฏิรูปอีก 1 ปี นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ แต่ร่างฉบับสมบูรณ์ มาตรา 266 กำหนดให้ สปท.อยู่ทำหน้าที่ร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน จึงพ้นหน้าที่

ด้านนายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรธ. กล่าวว่า การลดอายุ สปท.ลงเหลือ 4 เดือน นั้น กรธ.ได้หารือกันเยอะ ถึงรูปแบบในการทำงานที่ยังไม่เห็นผลการปฏิรูปชัดเจนในหลายๆ เรื่อง ซึ่งจะต้องมีการเร่งรัด ประกอบกับทางผู้ใหญ่ ได้เปรยๆ มาว่า การทำงานของ สปท.ล่าช้า งานบางเรื่องไปซ้ำซ้อนกับเรื่องที่รัฐบาลทำแล้ว เพราะสิ่งที่สปท.ทำ คือ สานต่องานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทั้งเล่ม ส่วนการออกกฎหมายก็ควรจะเป็นหน้าที่ของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มากกว่า ดังนั้น กรธ.จึงได้หารือกันมาก่อนหน้านี้แล้ว เห็นตรงกันว่า เมื่อเป็นแบบนี้ต้องปรับรูปแบบวิธีการทำงานของ สปท. จนสุดท้ายจึงได้ข้อยุติเรื่องเงื่อนเวลา

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรธ.กล่าวว่า จะบอกว่า เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้เเล้ว สปท.จะอยู่เพียง 120 วัน หรือ น้อยกว่านั้นยังระบุไม่ได้ อำนาจขึ้นอยู่กับ คสช. ส่วนกรธ.เพียงต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะของ สปท.โดยคืนอำนาจปฏิรูปประเทศไปให้ คสช.ในฐานะผู้แต่งตั้งมา เพื่อกำหนดทิศทางการปฏิรูปประเทศต่อไปในอนาคตใหม่ โดยผ่านกฎหมาย 2 ช่องทาง ที่ คสช.สามารถตัดสินใจได้ คือ มาตรา 266 วรรค 2 ที่ให้หัวหน้า คสช.ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือการทำงานของ สปท.เพื่อให้การปฏิรูปตามหมวด 16 มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถทำได้ทันทีหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ หรือ จะเปลี่ยนแปลงสถานะของสปท.ตามมาตรา 259 ผ่านกฎหมาย ว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ที่ต้องดำเนินการภายใน 120 วัน นับตั้งเเต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ ดังนั้น สปท.จะมีบทบาทต่อไปหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ คสช.จะใช้ช่องทางใด

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกสปท.กล่าวว่า เท่าที่อ่านเนื้อหา เข้าใจว่า สปท.จะมีอายุลดลง จากร่างเดิมที่กำหนดให้อยู่ทำหน้าที่ต่อ 1 ปี แต่ร่างสุดท้าย ให้เหลือเพียง 120 วัน ตนเข้าใจ ว่า คสช.เหลือเวลาน้อยลงแล้ว หากรัฐธรรมนูญผ่านประชามติในเดือน ส.ค. มีการเลือกตั้ง รัฐบาลชุดใหม่จะมีขึ้นช่วงกลางปี 60 เวลาที่เหลืออยู่จากนี้ เชื่อว่า คสช.จะดำเนินการปฏิรูปที่จะเป็นด้วยตนเอง ส่วนตนไม่รู้สึกอะไร กับการถูกลดเวลาการทำงานลง เป็นการขอทำเพื่อชาติ ให้ คสช.ที่มีหน้าที่รับผิดชอบบ้านเมืองได้ดำเนินการปฏิรูป .

ชัดเจนผู้ใหญ่สั่งตัดการทำงานซ้ำซ้อน ร่างรธน.ใหม่ หั่น อายุ สปท.เหลือ 4 เดือน เผย ดึงดาบสปท.คืนคสช.เพื่อวางเกมปฏิรูปใหม่ ด้าน “วันชัย” ไม่เสียดายขอทำเพื่อชาติ 29 มี.ค. 2559 20:19 29 มี.ค. 2559 22:44 ไทยรัฐ