บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 ย้าย 4 ผวจ.เข้ากรุ คาดบริหารงานขาดประสิทธิภาพ - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริการข่าวไทยรัฐ
advertisement

บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 ย้าย 4 ผวจ.เข้ากรุ คาดบริหารงานขาดประสิทธิภาพ

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 29 มี.ค. 2559 18:56
23,660 ครั้ง


“บิ๊กตู่” ใช้ ม.44 ออกคำสั่ง คสช.ที่ 12/2559 ย้าย 4 ผวจ.เข้ากรุ คาด เหตุทำงานไม่โปร่งใส-ขาดประสิทธิภาพ บริหารงานไม่เป็นไปตามนโยบาย คสช.

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง คำสั่ง คสช. ที่ 12/2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง เพื่อให้การปฏิรูป การบริหารราชการแผ่นดินด้านการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการในกระทรวงคมนาคม มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ดังนี้

1. ให้บุคคลดังต่อไปนี้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่ และอัตราเงินเดือนเดิม เพื่อย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ที่จัดให้มีขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่

1. นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผวจ.ศรีสะเกษ 2. นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผวจ.ตาก 3. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผวจ.จันทบุรี และ 4. นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผวจ.ปัตตานี

ข้อ 2. ให้ นายธวัช สุระบาล รอง ผวจ.ราชบุรี รักษาราชการแทน ผวจ.ศรีสะเกษ ข้อ 3. ให้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รอง ผวจ.ลำพูน รักษาราชการแทน ผวจ.ตาก ข้อ 4. ให้ นายวิทูรัช ศรีนาม รอง ผวจ.พิษณุโลก รักษาราชการแทน ผวจ.จันทบุรี ข้อ 5. ให้ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน ผวจ.ปัตตานี ข้อ 6. ให้ นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

ข้อ 7. ให้ข้าราชการตามข้อ 2. ข้อ 3. ข้อ 4. และข้อ 5. ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเหตุผลที่มีคำสั่งโยกย้าย ผวจ.เข้ากรุ 4 คน ดังกล่าว เนื่องจากการบริหารงานไม่เป็นไปตามนโยบาย คสช. โดยคาดว่า บางคนมีปัญหาเรื่องความโปร่งใส และบางคนขาดประสิทธิภาพในการทำงาน โดยทั้ง 4 คน จะเกษียณอายุราชการในปี 2559 นี้

โหวตข่าวนี้
 • ชอบ
  67.0%
 • ไม่ชอบ
  22.3%
 • สนุก
  5.6%
 • ประหลาดใจ
  2.8%
 • เสียใจ
  1.4%
 • ให้กำลังใจ
  0.8%
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement