วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปปง.ส่งมอบสมบัติแผ่นดินคดี 'พงศ์พัฒน์' ให้กรมศิลป์ฯ ค่ากว่า 11 ล.

ปปง. ส่งมอบคืนโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน คดี "พงศ์พัฒน์" ให้กรมศิลปากร กว่า 472 ชิ้น มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 29 มี.ค. 59 ที่สำนักงาน ปปง. พ.ต.ท.หญิง เอมอร ไชยบัวแดง รองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานมอบทรัพย์สินประเภทของโบราณ 472 รายการ ของ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ อดีต ผบช.ก.กับพวก ที่คณะกรรมการธุรกรรม ปปง.มีคำสั่งยึด มอบให้ นายพนมบุตร ธนจันทรโชติ ผอ.สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ


พ.ต.ท.หญิง เอมอร กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการธุรกรรม ปปง.มีมติให้ยึดทรัพย์สิน พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ กับพวก ไว้กว่า 2,000 รายการ จำนวน 20,000 ชิ้น ต่อมา ปปง.ได้รับหนังสือจากกรมศิลปากร ขอนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เนื่องจากทรัพย์สินบางส่วนเป็นโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน กรมศิลปากรมีภารกิจดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตลอดจนดำเนินการบำรุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปะ วิทยาการ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติในด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณคดี โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ ดังนั้น ปปง. จึงมีมติอนุญาตให้กรมศิลปากรรับทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ทางราชการต่อไป


"ปปง. จึงทำเรื่องส่งมอบทรัพย์สินจำนวน 472 รายการ โดยเป็นทรัพย์สินประเภทสิ่งของมีค่า และโบราณวัตถุ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1. กลุ่มเครื่องทองโบราณ เช่น กำไลคล้ายทองคำ เข็มขัดคล้ายทองคำ เข็มขัดเงิน กระเป๋าถือผู้หญิงคล้ายทองคำ สร้อยคอขาวเขาเงิน และชุดเชี่ยนหมกทองคำ สมัยรัตนโกสินทร์ 2. กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา เช่น เครื่องลายครามจีนโบราณ เครื่องเบญจรงค์สมัยอยุธยา และรัตนโกสินทร์ 3. กลุ่มคันธาระ (ประติมากรรมพระพุทธรูปที่ผสมผสานระหว่างกรีก และอินเดีย) เช่น ประติมากรรมรูปพระเจ้ากณิษกะ ประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์ และพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ทั้งหมดมูลค่าประมาณ 11 ล้านบาท" พ.ต.ท.หญิง เอมอร กล่าว

ปปง. ส่งมอบคืนโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน คดี "พงศ์พัฒน์" ให้กรมศิลปากร กว่า 472 ชิ้น มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท 29 มี.ค. 2559 18:01 29 มี.ค. 2559 22:27 ไทยรัฐ