วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อุเทน' พลิกโฉมเว็บ 'คนไทยรีเซ็ต' ปรับรูปแบบใหม่ เพื่อส่วนรวม

"อุเทน" ชูสโลแกน "หยุดเอาเปรียบประเทศไทย ไม่ให้ใครเอาเปรียบเรา และเราไม่เอาเปรียบใคร" จุดประกายสร้างความเป็นธรรมในสังคม เปิดกว้างทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมแปลงโฉม เว็บ "คนไทยรีเซ็ต" ใหม่ เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 59 นายอุเทน ชาติภิญโญ หัวหน้าพรรคคนไทย กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนได้ก่อตั้งเว็บไซต์คนไทยรีเซ็ต www.khonthaireset.com เพื่อเป็นพื้นที่ให้บุคคลทั่วไปร่วมเสนอแนะแนวทางในการปฏิรูปประเทศในทุกมิติ ซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบปีเศษ มีกระแสตอบรับที่ดีพอสมควร เพียงแต่ที่ผ่านมาการนำเสนอความคิดเรื่องการปฏิรูปด้านต่างๆ ผ่านไปสู่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) หรือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป (สปท.) ในขณะนี้ ซึ่งอยู่ในองคาพยพของ  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่ได้รับการตอบสนองใดๆ อีกทั้ง ยังมีการจำกัดการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวเนื่องกับทางการเมือง หรือร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ จึงเห็นควรที่จะปรับรูปแบบของเว็บไซต์คนไทยรีเซ็ต www.khonthaireset.com เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

นายอุเทน กล่าวต่อว่า สำหรับ www.khonthaireset.com รูปแบบใหม่ จะใช้เป็นช่องทางสื่อสารสำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม มุ่งเน้นในเรื่องความเป็นธรรมในสังคม ทั้งในแง่การบังคับใช้กฎหมาย หรือการเอารัดเอาปรียบของภาคธุรกิจ โดยหวังผลในแง่การกระตุ้น ติติง และเสนอแนะ ภายใต้หลักการที่ว่า "หยุดเอาเปรียบประเทศไทย ไม่ให้ใครเอาเปรียบเรา และเราไม่เอาเปรียบใคร"  

โดยมีวัตุประสงค์เพื่อขจัดสังคมสองมาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมทุกชนชั้น "นอกเหนือจากเว็บไซต์คนไทยรีเซ็ต www.khonthaireset.com แล้ว เรายังได้เปิดแฟนเพจเฟซบุ๊ก khonthaireset เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ ที่เปิดกว้างทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดการเอาเปรียบทั้งสังคมและผู้อื่น ตลอดจนรู้ทันการเอาเปรียบในทุกวงการด้วย" นายอุเทน ระบุ.

"อุเทน" ชูสโลแกน "หยุดเอาเปรียบประเทศไทย ไม่ให้ใครเอาเปรียบเรา และเราไม่เอาเปรียบใคร" จุดประกายสร้างความเป็นธรรมในสังคม เปิดกว้างทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมแปลงโฉม เว็บ "คนไทยรีเซ็ต" ใหม่ เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม 29 มี.ค. 2559 17:25 ไทยรัฐ