วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยัน ร่างฯ ครอบคลุมทุกด้าน ยึดหลัก'พุทธทาส' ไม่ใช่ให้ ปชช.เป็นใหญ่

"มีชัย" แถลงภาพรวม ร่าง รธน. หลังส่งให้ ครม. ยึดหลัก "พุทธทาส" ไม่ใช่ให้ ปชช.เป็นใหญ่ แต่มุ่งที่ประโยชน์เป็นสำคัญ วอนดูร่างจริงอย่าฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้าง ติดขัดอะไรมาถาม กรธ.ได้โดยตรง

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 59 ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับก่อนลงประชามติว่า กรธ. ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 58 กำหนดทำงานต้องแล้วเสร็จภายใน 180 วัน จะครบกำหนดในวันที่ 1 เม.ย.นี้ แต่เราทำให้เสร็จก่อนเพื่อมีเวลาตรวจสอบ รวมแล้วประชุมทั้งหมด 115 ครั้ง มีผู้เสนอให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 258 ข้อ จากทุกภาคส่วน กรธ.แก้ไขทั้งสิ้น 88 มาตรา นำมาควบรวม 6 มาตรา เพิ่มใหม่ 15 มาตรา รวมแล้วร่างฉบับสุดท้ายมี 16 หมวด 279 มาตรา ขณะนี้ กรธ.ได้ทำหนังสือ และส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ให้ ครม. ตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 เรียบร้อยแล้ว จากนั้น ครม.จะส่งต่อไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อเตรียมทำประชามติต่อไป สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แม้จะไม่ได้พูดว่า ประชาชนเป็นใหญ่ แต่เรามุ่งหมายให้เกิดการทัดเทียม ไม่เหลื่อมล้ำ ประชาชนได้รับการปกป้องสิทธิเสรีภาพ โดยเรายึดไปตามหลักของ ท่านพุทธทาสภิกขุ ที่ว่า ประชาธิปไตย ไม่ใช่การมุ่งให้ประชาชนเป็นใหญ่ แต่ต้องมุ่งไปที่ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ยืนยันว่าร่างรัฐธรรมนูญของ กรธ.มีเนื้อหาครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน

นายมีชัย กล่าวต่อว่า จากนี้ กรธ.จะทำคำชี้แจงเนื้อหาสรุปเป็นเล่ม เพื่อส่งให้ กกต.ไปแจกจ่ายประชาชนภายใน 15 วัน ตามที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนด และระหว่างนี้จนก่อนถึงวันที่ 7 ส.ค. กรธ.จะออกไปชี้แจงรายละเอียดสำคัญให้ประชาชนทราบ เพื่อตัดสินใจลงประชามติ โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานราชการทุกกระทรวง และ กกต.ช่วยกันชี้แจง ทั้งนี้ ตนได้รับการประสานงานเบื้องต้นจาก กมธ.วิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ของ สนช.ว่า ยอมปรับให้ กรธ.สามารถเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเตรียมทำประชามติได้แล้ว ต่อไปนี้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับจริงออกมาแล้ว อย่าฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากใคร หากติดขัดอะไรให้มาถาม กรธ. เราจะช่วยอธิบายให้

เมื่อถามว่า ข้อกังวลเงื่อนไขการใช้บัญชีรายชื่อนายกฯ นายมีชัย กล่าวว่า เป็นเรื่องใหม่จะเกิดอะไรขึ้นคงเดาได้ยาก เขียนเปิดช่องไว้ แต่ถ้าไม่มีเหตุก็ไม่ต้องใช้ เมื่อถามถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยากมาก หาก ส.ว. ไม่เห็นชอบ นายมีชัย กล่าวว่า การใช้เสียงข้างมากไม่คำนึงถึงทุกภาคส่วนก็จะเป็นแบบคราวที่แล้ว ที่จะรบราฆ่าฟันกัน เราต้องคิดว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด 

"มีชัย" แถลงภาพรวม ร่าง รธน. หลังส่งให้ ครม. ยึดหลัก "พุทธทาส" ไม่ใช่ให้ ปชช.เป็นใหญ่ แต่มุ่งที่ประโยชน์เป็นสำคัญ วอน ดูร่างจริงอย่าฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้าง ติดขัดอะไรมาถาม กรธ.ได้โดยตรง 29 มี.ค. 2559 16:57 ไทยรัฐ