วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทบ. ร่วมกับ กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.

ผบ.ทบ. ร่วมกับ กอ.รมน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน จนท.ชายแดนใต้ เผย กำชับทุกหน่วยตรวจเข้มความปลอดภัย ทั้งกลางวันกลางคืน และแหล่งซุกซ่อนอาวุธผู้ก่อเหตุ ชี้ ต้องเร่งรัดคดีความมั่นคงสำคัญ พร้อมรายงานความคืบหน้า

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 59 พล.ต.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยผลการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ (จชต.) โดยมี พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการหน่วย ถึงระดับ ผบ.ฉก.หมายเลข และส่วนราชการในพื้นที่ จชต. ณ ห้องประชุม (1) กอ.รมน.ภาค 4 สน. ภายหลังจากรับฟังการบรรยายสรุป ผบ.ทบ. และรอง ผอ.รมน. ได้สั่งการ ซี่งมีสาระสำคัญที่สมควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบดังนี้

ทุกหน่วยต้องให้ความสำคัญกับงานด้านการข่าว และใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้วยความประสานสอดคล้อง โดยเฉพาะข่าวแจ้งเตือนที่มีการรับรองความเชื่อถือได้จากแหล่งต่างๆ การรักษาความปลอดภัยในเขตชุมชนเมือง ที่ผ่านมายังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยต้องไม่ประมาท โดยให้มีการประสานการปฏิบัติตามแผนอยู่ตลอดเวลา การสับเปลี่ยนกำลังตามวงรอบในห้วงนี้ ให้กำกับดูแลมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในระหว่างทำการเคลื่อนย้ายสับเปลี่ยนหน่วยจนถึงตำบลปลายทาง ในเรื่องการตอบโต้สถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุของหน่วยนั้น หน่วยต้องจัดให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งแผนการระวังป้องกันที่ตั้ง และแผนการเพิ่มเติมกำลังในพื้นที่ และเวลาที่ต้องการได้อย่างทันท่วงที สำหรับห้วงปิดภาคการศึกษานี้ ให้เพิ่มน้ำหนักการใช้กำลังปฏิบัติการเชิงรุกให้มากขึ้น ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน รวมทั้งในพื้นที่ป่าภูเขา และสถานที่ต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งที่พัก และซุกซ่อนอาวุธของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง (ผกร.)

กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ ต้องเร่งรัดติดตามจับกุม และดำเนินคดีความมั่นคงที่สำคัญ แล้วช่วยกันนำมาประชาสัมพันธ์ให้เห็นความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมกันนี้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ได้เสียสละทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ร่วมมือกันดูแลสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยความเข้มแข็งเสมอมา

ผบ.ทบ. ร่วมกับ กอ.รมน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน จนท.ชายแดนใต้ เผย กำชับทุกหน่วยตรวจเข้มความปลอดภัย ทั้งกลางวันกลางคืน และแหล่งซุกซ่อนอาวุธผู้ก่อเหตุ ชี้ ต้องเร่งรัดคดีความมั่นคงสำคัญ พร้อมรายงานความคืบหน้า 29 มี.ค. 2559 15:36 ไทยรัฐ