วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลัง เผย 2 มาตรการภาษี หนุนเที่ยวสงกรานต์ มีสิทธิ์ลดหย่อนรวม 3 หมื่น

คลัง เผย ครม. ไฟเขียว 2 มาตรการภาษีหนุนท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ 9-17 เม.ย. ผู้ที่ใช้จ่ายมีสิทธิ์หักลดหย่อนรวมกันถึง 30,000 บ. ยัน ผลกระทบรายได้รัฐจากมาตรการมีไม่มาก...

วันที่ 29 มี.ค.59 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า ครม.ได้เห็นชอบมาตรการภาษี 2 เรื่อง ได้แก่ 1. มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ โดยบุคคลธรรมดาสามารถนำรายจ่ายจากการจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร (ไม่รวมสุรา เบียร์ ไวน์) รวมถึงค่าที่พักโรงแรม มาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 9 วัน ระหว่างวันที่ 9-17 เม.ย.

ส่วนการต่ออายุมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอีก 1 ปี โดยให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ นำมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนนิติบุคคลที่จัดอบรมสัมมนา สามารถนำรายจ่ายค่าโรงแรมมาหักรายจ่ายได้ 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายจริง ซึ่งมีผลในปี 2559 นี้

ทั้งนี้ หลักคิดสำหรับมาตรการช่วงสงกรานต์ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของครอบครัว โดยผู้ที่ใช้จ่ายท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ จะสามารถหักลดหย่อนได้รวมกันถึง 30,000 บาท โดยยืนยันว่า ผลกระทบในแง่รายได้รัฐจากมาตรการดังกล่าวมีไม่มาก อีกทั้งรัฐบาลต้องการดึงผู้ประกอบการเข้าระบบภาษี.

คลัง เผย ครม. ไฟเขียว 2 มาตรการภาษีหนุนท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ 9-17 เม.ย. ผู้ที่ใช้จ่ายมีสิทธิ์หักลดหย่อนรวมกันถึง 30,000 บ. ยัน ผลกระทบรายได้รัฐจากมาตรการมีไม่มาก... 29 มี.ค. 2559 15:32 ไทยรัฐ