วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทบ.เตือนความพร้อม 'ชายไทย' เข้าตรวจเลือกทหาร 1-21 เม.ย.นี้

ทบ.แนะ ชายไทยเตรียมเอกสารให้พร้อม เข้าตรวจคัดเลือกทหาร 1-12 เม.ย.นี้ เตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกลวง ย้ำ สด.43 รับวันตรวจเลือกเท่านั้น

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 59 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในปี 59 ระหว่างวันที่ 1-12 เม.ย.นี้ โดยผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในปีนี้ ได้แก่ ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2538 ซึ่งมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ กับผู้ที่เกิด พ.ศ. 2530-2537 อายุ 22-29 ปีบริบูรณ์ เฉพาะคนที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก ซึ่งขณะนี้ทางราชการได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งสถานที่ตรวจเลือก คณะกรรมการตรวจเลือกประจำพื้นที่ ทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายปกครองที่จะอำนวยความสะดวกให้กับชายไทยที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือก โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากฝ่ายปกครองในแต่ละพื้นที่ ในเรื่องการจัดสถานที่ตรวจเลือกให้มีความเหมาะสมกับจำนวนของผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

อย่างไรก็ตาม กองทัพบกขอแจ้งเตือนให้ผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกได้ตรวจสอบ และเตรียมตัวในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ การตรวจสอบหมายนัด (สด.40) ว่าทางราชการกำหนดให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกในวัน เวลา และสถานที่ใด ต้องไปให้ตรงตามหมายนัด หากมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สัสดีทันที การเตรียมหลักฐานประกอบการเข้ารับการตรวจเลือก อาทิ บัตรประชาชน เอกสารทางการแพทย์ ใบรับรองแพทย์ ทั้งที่ออกโดยโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก สำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจโรคก่อนตรวจเลือก และใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลทั่วไป เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจเลือก และการเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมเข้ารับการตรวจเลือก

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า การตรวจเลือกในปีนี้ในบางหน่วยตรวจเลือก โดยเฉพาะในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 และกรุงเทพมหานคร ทางราชการได้มีการปรับเปลี่ยนวัน เวลาและสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การตรวจเลือกรวดเร็วขึ้น จึงขอให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกได้ศึกษาข้อมูลในหมายเรียกให้ชัดเจน รวมทั้งขออย่าได้หลงเชื่อกลุ่มบุคคล หรือมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เป็นหรือไม่เป็นทหารได้ รวมทั้งกรณีการย้ายทะเบียนบ้านไปในพื้นที่ที่คิดว่าจะมีผู้สมัครเป็นทหารเต็มจำนวนแล้ว จะได้ไม่ต้องถูกคัดเลือกให้เป็นทหาร ซึ่งเรื่องนี้ทางราชการได้มีการแบ่งค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ที่ต้องเป็นทหารกองประจำการ ทำให้ทุกพื้นที่มีอัตราการเป็นทหารเท่ากัน ดังนั้น การแอบอ้างเรื่องการย้ายที่อยู่จึงไม่มีผลต่อการตรวจเลือกทหาร ในขณะเดียวกันขอเตือนไปยังผู้ที่เข้ารับการตรวจที่พยายามใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยง หรือหลอกลวงให้เจ้าหน้าที่คิดว่าตนเองมีข้อจำกัดในการเป็นทหารนั้น ทางราชการได้เตรียมแนวทางดำเนินการต่อกลวิธีดังกล่าวไว้แล้ว โดยยึดถือตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจเลือกตามความเป็นจริง และขอย้ำว่าถ้าทุกคนได้ผ่านขั้นตอนตามกระบวนการตรวจเลือกโดยครบถ้วนแล้ว จะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) จากประธานกรรมการตรวจเลือก ในวันที่เข้ารับการตรวจเลือก หากได้รับใบ สด.43 จากบุคคลอื่นในวันอื่นถือว่าไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้.

ทบ.แนะ ชายไทยเตรียมเอกสารให้พร้อม เข้าตรวจคัดเลือกทหาร 1-12 เม.ย.นี้ เตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกลวง ย้ำ สด.43 รับวันตรวจเลือกเท่านั้น 29 มี.ค. 2559 15:10 ไทยรัฐ