วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มูลนิธิสายใจไทย เปิดบ้านใหม่ทหารผ่านศึก

เป็นเวลากว่า 40 ปี ที่ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การช่วยเหลือทหารผู้ทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2518 พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทยฯ และยังทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับแต่นั้นมา

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิสายใจไทยฯ จึงเตรียมจัดรายการพิเศษ “เฉลิมราชย์ เฉลิมขวัญ วันสายใจไทย” ประจำปี 2559 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ในวันที่ 1 เม.ย. ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการขับร้องเพลง โดยนายกรัฐมนตรี, ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และศิลปินคุณภาพ พร้อมชมแฟชั่นโชว์ผ้าไทย, โขนพระราชทาน ฯลฯ และยังเปิดรับบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ ในรายการฯ อีกด้วย ที่โทร.0-2615-1000 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้ส่ง SMS ถวายพระพร ที่ 464-9046 ครั้งละ 10 บาท สมทบทุนมูลนิธิฯ ถึงวันที่ 31 ส.ค.นี้

โอกาสนี้ ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ รองผู้จัดการมูลนิธิสายใจไทยฯ ได้พาเยี่ยมชม “สายใจไทย บ้านใหม่ทหารผ่านศึก” ที่สำนักสายพัฒนาอาชีพบางนา มูลนิธิสายใจไทยฯ ถนนสรรพาวุธ ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตงานฝีมือของสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยฯ จำนวนหนึ่ง โดยแบ่งเป็นแผนกๆ ได้แก่ งานเครื่องหนังประกอบกระเป๋า, งานแกะลวดลายบนแก้ว, งานพู่กันระบายสี บนวัสดุต่างๆ, งานไม้, งานตัดเย็บ ซึ่งได้นำผ้าที่ได้รับบริจาค มาตัดเย็บเสื้อผ้า หมอนอิง ของที่ระลึก เป็นต้น โดยท่านผู้หญิงกล่าวว่า ปัจจุบันสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยฯ ทั่วประเทศ มีเกือบ 4,000 ครอบครัว โดยเป็นสมาชิกตลอดชีพ มีครอบครัวทหารที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ และครอบครัวครูที่เสียชีวิตจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมอยู่ด้วย การติดต่อประสานงาน จะแบ่งเป็นชมรม ทั่วประเทศมีทั้งหมด 38 ชมรม ในการช่วยเหลือขั้นต้น ทีแรกมอบเป็นเงินเดือน แต่ด้วยตัวตราสารของมูลนิธิฯ ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือเหล่าทหารหรืออาสาสมัครพิการจากหน้าที่ มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างภาคภูมิ มั่นคง และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แม้จะพิการ จึงได้มีการฝึกอาชีพ ถ้าสามารถทำการเกษตรได้ ก็ให้การช่วยเหลือด้านเครื่องมือ หรือพืชพันธุ์ บางคนไม่สามารถทำเกษตรได้ ก็ให้เรียนทางวิชาชีพ ในส่วนที่มาทำงานที่สำนักสายพัฒนาอาชีพ บางนานี้ มีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้ยังให้การดูแลเรื่องสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการ ของเหล่าสมาชิกอีกด้วย

รองผู้จัดการมูลนิธิสายใจไทยฯ กล่าวต่ออีกว่า มูลนิธิสายใจไทยฯ เป็นมูลนิธิแรก ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นองค์ประธานฯ พระองค์ทรงสนพระทัยเสด็จฯ มาประชุมดูงานทุกปี และทรงมีรับสั่งเสมอว่า อย่าผลิตสิ่งของที่ให้คนสงสารแล้วซื้อ ต้องผลิตของที่มีคุณภาพ ราคาก็ไม่ใช่การกุศล ต้องขายให้เหมาะสมเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน พระองค์ท่านอยากให้ทุกคนช่วยเหลือตัวเองด้วย


ด้าน ร้อยตรีวัชรินทร์ บุญโต อดีตนายทหารที่ต้องเสียขาในขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องชายแดน ซึ่งเป็นสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยฯ มา 32 ปีแล้ว เปิดเผยว่า รู้สึกภูมิใจมากๆ ที่ได้เป็นสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยฯ เพราะงานตรงนี้นอกจากจะสร้างรายได้จุนเจือครอบครัว ซึ่งภรรยาตนก็ได้เข้ามาทำงานด้วย ช่วยกันส่งเสียลูกๆ ให้เรียนจนจบปริญญาตรีแล้ว เรายังมีความรู้สึกด้วยว่า เรายังสามารถทำงานที่เป็นประโยชน์อีกด้วย.

เป็นเวลากว่า 40 ปี ที่ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การช่วยเหลือทหารผู้ทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ... 29 มี.ค. 2559 11:07 ไทยรัฐ