วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยกย่องบุคคลทำงานเพื่อสังคม

บุคคลทำงานเพื่อสังคม วิศรุต อังคทะวานิช, วิทวัส พลไพศาล, วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, กรณ์ ณรงค์เดช, ม.ล.รดีเทพ เทวกุล, ซาร่า ชาง และโปลโดมินิก วัชรสินธุ์.

นิตยสาร เพรสทิจ ประเทศไทย ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ทำงานเพื่อสังคม ในวาระฉลอง 11 ปีของนิตยสาร โดยจัดงาน “PRESTIGE Tastemakers Ball” เพื่อแสดงความสัมพันธ์อันยาวนานในราชอาณาจักรไทย ในบรรยากาศหรูหรา สง่างาม และเปี่ยมด้วยสไตล์ โดยมีเหล่าเซเลบริตี้มาร่วมงานอย่างคับคั่งที่ แอสเทอร์ บอลล์รูม ชั้น 14 โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิสต์

ในงาน วราภรณ์ ศิริบุญมา ผู้บริหารบริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จำกัด และ ฟรองซัวร์ ออสเตรียนเซน บก.บห.นิตยสารเพรสทิจ ได้สร้างมุมมองอีกด้านของการใช้ชีวิตอันหรูหรา สง่างาม และเปี่ยมด้วยสไตล์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เฉกเช่นเดียวกับประเพณี ของเพรสทิจ สิงคโปร์, มาเลเซีย และฮ่องกง ซึ่งเทศกาลเฉลิมฉลองของพวกเขาถือเป็นหนึ่งในงานสังคมครั้งใหญ่ที่สุดในปฏิทินงานสำคัญของแต่ละปี นอกจากนี้ในงานยังได้มีการประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ทำงานเพื่อสังคมด้านต่างๆ คือ ARTS & CULTURE ได้แก่ วิศรุต อังคทะวานิช, DESIGN & INNOVATION ได้แก่ วิน โปลโดมินิก วัชรสินธุ์, DIGITAL & TECHNOLOGY ได้แก่ 3 พี่น้อง ทอม-จอห์น-พอล ศรีวรกุล, NEW GENERATION ENTREPRENEUR ได้แก่ วิทวัส พลไพศาล, PHILANTHROPY ได้แก่ ฐาปน สิริวัฒนภักดี, STYLE ได้แก่ วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, GASTRONOMY ได้แก่ เชฟเอียน-พงษ์ธวัชเฉลิมกิตติชัย, VISIONARY ได้แก่ ศุภลักษณ์ อัมพุช และ LEADERSHIP ได้แก่ กฤษณ์ ณรงค์เดช.

นิตยสาร เพรสทิจ ประเทศไทย ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ทำงานเพื่อสังคม ในวาระฉลอง 11 ปีของนิตยสาร โดยจัดงาน “PRESTIGE Tastemakers Ball” เพื่อแสดงความสัมพันธ์อันยาวนานในราชอาณาจักรไทย... 29 มี.ค. 2559 11:03 ไทยรัฐ