วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุบลฯ พร้อมจัดซีเกมส์ 100% หากถึงคิวประเทศไทยในอนาคต

จังหวัดอุบลราชธานีโชว์ศักยภาพเดินเกมรุก พร้อมจะเป็นเมืองหลักในการจัดกีฬาซีเกมส์ หากถึงคิวประเทศไทยในอนาคต ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลุยเอง ขอข้อเสนอแนะจาก กกท. ยืนยันจังหวัดมีความพร้อมทุกด้าน ขณะที่ สกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. ชมการทำงานของอุบลราชธานียอดเยี่ยม แนะให้ทำเป็นแผนชัดเจนเข้ามา ส่วนในท้ายที่สุดจะได้รับเลือกหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ชี้ขาดเลือกต่อไป

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะทำงานโครงการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2025 (พ.ศ.2568) เข้าพบนายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อหารือแนวทางการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2025 (พ.ศ.2568) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2559

ดร.สมศักดิ์กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานกีฬาในจังหวัดอุบลราชธานี ได้เสนอแนวคิดสนับสนุนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับมหภาค ตามนโยบายประชารัฐและยุทธศาสตร์จังหวัด ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวทีการกีฬาแห่งเอเชียน เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยเน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจุดแข็งของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีระบบการคมนาคมที่สะดวก ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งเชิงวัฒนธรรม และเชิงธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมทั้งมีสถานที่พักรับรองนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก มีสนามกีฬามาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังมีบุคลากรด้านการกีฬาผู้มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่ระดับชาติและระดับนานาชาติจำนวนมาก

ในรอบทศวรรษที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีได้ผ่านประสบการณ์การจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติมาแล้วหลายครั้ง ด้วยศักยภาพดังกล่าวนี้ จึงได้จัดโครงการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2025 (พ.ศ.2568) และขอคำแนะนำขั้นตอนการเสนอตัวต่างๆจาก กกท. เพื่อเตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จังหวัดอุบลราชธานีโชว์ศักยภาพเดินเกมรุก พร้อมจะเป็นเมืองหลักในการจัดกีฬาซีเกมส์ หากถึงคิวประเทศไทยในอนาคต ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลุยเอง ขอข้อเสนอแนะจาก กกท. ยืนยันจังหวัดมีความพร้อมทุกด้าน 29 มี.ค. 2559 10:06 29 มี.ค. 2559 10:44 ไทยรัฐ