วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฉลองวันแห่งชัยท้าวสุรนารียิ่งใหญ่

นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารีและงานกาชาดอำเภอปักธงชัย ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อค่ำวันที่ 27 มี.ค.

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอปักธงชัย เปิดเผยว่า ท่านท้าวสุรนารี เป็นแบบอย่างของการรู้รักสามัคคี รักชาติบ้านเมือง และชาวปักธงชัยได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2538 และได้จัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีปักธงชัยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ปีนี้ได้จัดให้มีการสมโภชตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย.

รวม 7 วัน โดยมีการแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของท่านท้าวสุรนารี การออกร้านสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จากทุกตำบลของอำเภอปักธงชัย การจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ 40 แห่ง

มีการรำบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีของสตรีชาวปักธงชัย โดยใช้นางรำถึง 1,009 คน กระบวนท่ารำเป็นการนำศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ตลอดจนการละเล่นพื้นบ้านมาประยุกต์ผสมผสานให้สวยงาม กระบวนท่ารำออกใช้เพลงรำโทนโคราช กระบวนท่ารำนำบทใช้เพลงเชิดโคราช กระบวนท่ารำบวงสรวงใช้เพลงรำบวงสรวงทำนองสรภัญญะสดุดีท้าวสุรนารี เพลงดนตรีประกอบการขับร้องและท่ารำได้นำมาจากการรำบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีของจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงการแสดง แสง สี เสียง วิถีชีวิตชาวลุ่มน้ำลำเชียงสา และการแสดงวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ การแสดงของศิลปินที่หลากหลาย เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับประชาชนชาวปักธงชัย และใกล้เคียงทุกคืน

นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รอง ผวจ.นครราชสีมา ประธานในพิธี เปิดเผยว่า ท้าวสุรนารีเป็นวีรสตรีที่เสียสละและกล้าหาญ ช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรู ถือว่าเป็นแบบอย่างที่อนุชนรุ่นหลัง จะต้องถือเป็นแบบอย่าง จะต้องรู้รักสามัคคี และเทิดทูนวีรกรรมของท้าวสุรนารีไว้ตลอดไป.

นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารีและงานกาชาดอำเภอปักธงชัย ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อค่ำวันที่ 27 มี.ค. 29 มี.ค. 2559 08:05 ไทยรัฐ