วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทั่วไทยกลางวันร้อนอบอ้าว กทม.เมฆมากและฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน อาจมีฝนฟ้าคะนองเกิด กับลมกระโชกแรง กลางวันอากาศยังร้อนอบอ้าว คาดว่าอุณหภูมิอาจจะแตะ 41 องศาฯ อ่าวไทยตอนล่างคลื่น 2 เมตร ส่วน กทม.เมฆมากและฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ 20% ของพื้นที่...

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2559 จากการตรวจสอบระบบพยากรณ์อากาศไทยรัฐทีวี เดอะเวตเตอร์คอมพานี พบว่าเช้านี้บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ก่อนหน้านี้เริ่มมีกำลังอ่อนลงแล้ว ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิด กับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมา ที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและรุนแรงในระดับสูง พัดเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะในฝั่งตะวันตก จึงทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีโอกาสเกิดฝนในระยะนี้

หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 31 มีนาคมถึง 3 เมษายน จะมีความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

ส่วนภาพถ่ายดาวเทียมในเช้าวันนี้ พบว่าภาคเหนือ มีเมฆเป็นบางส่วน ส่วนใหญ่เป็นเมฆชั้นต่ำ และชั้นกลาง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก ส่วนใหญ่เป็นเมฆชั้นกลางและชั้นสูง นอกจากนี้ยังพบกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนอง บริเวณจังหวัดสมุทรปราการ ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก ส่วนใหญ่เป็นเมฆชั้นกลางและเมฆชั้นสูง และมีเมฆฝนฟ้าคะนอง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และอ่าวไทย และภาคใต้ มีเมฆบางส่วน ส่วนใหญ่เป็นเมฆชั้นกลางและชั้นสูงตอนบนของภาค และมีเมฆฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดชุมพร และอ่าวไทย

ขณะที่ในวันนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ไว้ด้วย

ส่วนอุณหภูมิในวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นๆ ต่ำสุดประมาณ 18 องศาเซลเซียส ในขณะที่บริเวณภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศร้อนอบอ้าว สูงสุดเช้านี้จะอยู่ที่ประมาณ 27 - 28 องศาเซลเซียสแถวๆ บริเวณภาคกลางตอนล่าง ส่วนช่วงกลางวัน มีอากาศร้อน ถึงร้อนจัด อุณหภูมิจะขยับสูงพุ่งขึ้นไปแตะที่ประมาณ 39 - 40 องศาเซลเซียสในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ส่วนเช้าวันพรุ่งนี้จะสังเกตว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองไทย มีอากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1 - 2 องศาเซลเซียส ช่วงกลางวันคาดว่าอาจจะแตะ 41 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว

สำหรับสภาพอากาศแต่ละภาคตลอดสัปดาห์นี้ พบว่า

ภาคเหนือ อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก และพิจิตร อุณหภูมิต่ำสุด 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท และกาญจนบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไป ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก และมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส.

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน อาจมีฝนฟ้าคะนองเกิด กับลมกระโชกแรง กลางวันอากาศยังร้อนอบอ้าว คาดว่าอุณหภูมิอาจจะแตะ 41 องศาฯ อ่าวไทยตอนล่างคลื่น 2 เมตร ส่วน กทม.เมฆมากและฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ 20% ของพื้นที่... 29 มี.ค. 2559 06:15 ไทยรัฐ