วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.รับมืออุบัติเหตุ สงกรานต์กรุง 2559

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.ได้เตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำ ปี 2559 ในพื้นที่ กทม. โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมจัดตั้งจุดตรวจร่วมหรือด่านตรวจร่วมบนเส้นทางถนนสายหลัก สายรอง โดยระดมเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันจะจัดทำโครงการเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ และตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีที่สุด นอกจากนี้ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และ อปพร. พร้อมรถกู้ภัยประจำจุดเสี่ยง บริเวณสี่แยกสำคัญ ขณะที่สำนักการโยธาจะประสานผู้รับจ้าง ให้ทำเครื่องป้องกันอันตราย คืนพื้นผิวจราจร และปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ชัดเจน ทั้งถนนสายหลัก ถนนสายรอง และทางแยกต่างๆ รวมทั้งจะจัดแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมเวชภัณฑ์ และโรงพยาบาล ให้พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน.

นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.ได้เตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำ ปี 2559 ในพื้นที่ กทม. โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมจัดตั้งจุดตรวจร่วมหรือด่านตรวจ 29 มี.ค. 2559 00:14 ไทยรัฐ