วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ป๋าเปรม' ย้ำ 'เยาวชน' ต้องเป็นคนดี-ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ

'ป๋าเปรม' ให้โอวาทเยาวชนย้ำ ต้องเป็นคนดี-มุ่งทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ ฝากผู้ใหญ่ไม่ละทิ้งหน้าที่ดูแลเด็ก

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.59 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรษ ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เปิดโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการมูลนิธิฯ และนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับ

โดย พล.อ.เปรม ได้กล่าวให้โอวาทแก่ครูและเยาวชนในโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ตอนหนึ่งว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรค่ายได้ครอบคลุมทุกด้านของการดำรงชีวิต ให้เยาวชนมีความเข้มแข็งสามารถดูแลและพัฒนาตัวเองได้ มีศักยภาพในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สู่ความมั่นคง ยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยขอให้ทุกคนมุ่งทำประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมและประเทศชาติ ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน เป็นคนดีของพ่อแม่ของประเทศชาติบ้านเมือง และขอให้คิดอยู่เสมอว่าความเป็นไทยจะต้องดำรงรักษาไว้ให้ได้ ตลอดจนฝากให้ผู้ใหญ่ไม่ละทิ้งหน้าที่ในการดูแลเด็ก ให้ความรักแก่เด็ก เพราะประเทศชาติต้องการคนดีๆ และเด็กๆ เหล่านี้ก็จะทำให้ประเทศเติบโตในอนาคต

'ป๋าเปรม' ให้โอวาทเยาวชนย้ำ ต้องเป็นคนดี - มุ่งทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ ฝากผู้ใหญ่ไม่ละทิ้งหน้าที่ดูแลเด็ก 28 มี.ค. 2559 19:07 ไทยรัฐ