บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แล้งแล้ว 22 จังหวัด! พายุฤดูร้อนไม่แรงพอ เติมน้ำในเขื่อน

ปภ.ประกาศภัยแล้ง 22 จ. แนะประชาชนสำรองน้ำฝนไว้ใช้ช่วงวิกฤติ เผยพายุฤดูร้อนไม่แรงพอ เติมน้ำในเขื่อน เตือนช่วงฝนตกหนัก อย่าอยู่ใกล้จุดเสี่ยง สิ่งปลูกสร้างไม่แข็งแรง ...           

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.59 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ระยะนี้หลายพื้นที่เกิดฝนตกหนัก และพายุลมแรงจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน จึงได้สั่งการให้ปภ. ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย โดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ เช่น เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณาต้นไม้ริมทางที่เสี่ยงต่อการหักโค่น พร้อมระดมวัสดุอุปกรณ์ออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน โดยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุซ่อมแซมบ้านเรือน อาทิ กระเบื้องมุงหลังคา สังกะสี ตะปู ไม้ แจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย ซึ่งฝนที่ตกลงมาในระยะนี้ ก่อให้เกิดผลดีต่อพื้นที่ภาคเหนือ ทำให้สถานการณ์หมอกควันคลี่คลายลง

นายฉัตรชัย กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ฝนที่ตกมีปริมาณน้ำฝนไม่มากพอที่จะเติมน้ำในเขื่อน ส่วนใหญ่ฝนตกพื้นที่ท้ายเขื่อน จึงขอให้ประชาชนสำรองน้ำฝนไว้ใช้ อีกทั้งฝนที่ตกลงมาจะช่วยคลายความร้อนและเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ซึ่งเหมาะสมต่อการปฏิบัติการฝนหลวง กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ขึ้นบินทำฝนหลวงในพื้นที่เหนือเขื่อน เพื่อให้มีฝนตกเติมปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนสนับสนุนน้ำดิบสำหรับผลิตประปา และจัดสรรน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค จะช่วยคลี่คลายปัญหาขาดแคลนน้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 22 จังหวัด 97 อำเภอ 421 ตำบล 3,411 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ แยกเป็นภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พะเยา สุโขทัย นครสวรรค์ น่าน และพิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา นครพนม มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ขอนแก่น ภาคกลาง 4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เพชรบุรี ชัยนาท และสระบุรี ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี และตราด

โดย ปภ.ร่วมกับจังหวัดให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง สูบน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ เข้าพื้นที่การเกษตร 46,492,629 ลูกบาศก์เมตร สูบน้ำดิบเข้าระบบการผลิตน้ำประปา 6,404,524,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคกว่า 221,715,110 ลิตร ผลิตน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายกว่า 1,104,000 ลิตร ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ศูนย์ฯ เขตสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 16 สาขาใน 30 จังหวัด หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง