วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักเรียน ป.6 จ.สตูล เก่ง! สอบโอเน็ตคณิตศาสตร์เต็มร้อย 7 คน

สทศ. ประกาศผลการทดสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2558 พบว่า จ.สตูล มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงทุกกลุ่มสาระ โดยพบ นร.ได้คะแนนเต็ม 100 ในวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 7 คน โดยมาจาก ร.ร.อนุบาลสตูล 6 คน และ ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า 1 คน ...

วันที่ 28 มี.ค. 59 หลังจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้มีการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ปีการศึกษา 2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากที่ได้ทำการทดสอบเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สพป.สตูล ได้นำค่าผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET มาเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2558 สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ โดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีพัฒนาการสูงสุด และมีค่าคะแนนสูงมาก คือร้อยละ 6.39 ส่วนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีพัฒนาการต่ำสุด อยู่ที่ร้อยละ 0.74

นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล กล่าวว่า ขณะที่นักเรียนชั้น ป.6 สอบคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 มีจำนวน 7 คน เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสตูล อ.เมืองสตูล จำนวน 6 คน คือ ด.ญ.นัชชา ปานยิ่ง, ด.ญ.รินรดา แสงจันทร์, ด.ช.กฤตนพ สุขไชยะ, ด.ช.ปฤชญีน โยมเมือง, ด.ญ.วริสรา ไหมฉิม และ ด.ญ.ภัทรนิษฐ์ วิริยะสุข และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จำนวน 1 คน คือ ด.ญ.ไอชวารายา เรทมิฬ

สำหรับนักเรียนที่ได้ 100 คะแนนเต็ม ส่วนใหญ่จะตั้งใจเรียน หมั่นค้นคว้าหาความรู้ และได้รับการสนับสนุนการเรียนจากผู้ปกครอง และยังสามารถสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียงใน จ.สตูล และในภาคใต้หลายโรงเรียน.

สทศ. ประกาศผลการทดสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2558 พบว่า จ.สตูล มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงทุกกลุ่มสาระ โดยพบ นร.ได้คะแนนเต็ม 100 ในวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 7 คน โดยมาจาก ร.ร.อนุบาลสตูล 6 คน และ ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า 1 คน ... 28 มี.ค. 2559 17:56 ไทยรัฐ