วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ส.จัดกิจกรรมครบรอบ 12 ปี กองทุนแม่ของแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด

ป.ป.ส.ร่วมกับหน่วยงานภาคี จัดกิจกรรมครบรอบ 12 ปี กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน ให้ได้ผลอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะวันแม่ 12 สิงหาคมนี้ คัดเลือกหมู่บ้านและชุมชนดีเด่นทั่วประเทศเข้ารับรางวัล ...

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 59 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย พล.ต.ดำรงพล เชิดสงวน รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผอ.สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ และ นายวาทกานต์ ช่อแก้ว ผอ.กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกันแถลงเปิดโครงการ "มหกรรม 12 กองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559"

นายณรงค์ กล่าวว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินมีจุดเริ่มต้น เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2546 ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สมทบกับงบประมาณของ ป.ป.ส. โดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้สนับสนุนกิจการของราษฎร เพื่อให้ร่วมกันขจัดยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชนของตน จัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชนให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่ปี 2547-2558 มีหมู่บ้านชุมชน 19,205 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้นำดอกผลจากการต่อยอดขยายกองทุนมาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ที่ผ่านการบำบัด ช่วยเหลือทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียง

ด้านนางวิภารัตน์ กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นวาระพิเศษที่กองทุนแม่ของแผ่นดินดำเนินงานครบ 12 ปี และเป็นวาระสำคัญที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 7 รอบ จึงกำหนดให้การจัดกิจกรรมสำคัญตลอดทั้งปี ในส่วนของกรุงเทพฯ ปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีความเข้มแข็ง แก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอดจนประสบความสำเร็จ โดยจะเลือก 3 กองทุนที่แก้ไขปัญหายาเสพติดได้ดีมาทำสารคดี และคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มีผลงานดีเด่น 1 กองทุน เพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ เราจะรณรงค์จัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสครบวาระ 12 ปี ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ.

ป.ป.ส.ร่วมกับหน่วยงานภาคี จัดกิจกรรมครบรอบ 12 ปี กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน ให้ได้ผลอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะวันแม่ 12 สิงหาคมนี้ คัดเลือกหมู่บ้านและชุมชนดีเด่นทั่วประเทศ ... 28 มี.ค. 2559 15:18 ไทยรัฐ