วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต. เล็งเชิญ 'นปช.-กปปส.' ถกความเห็นร่างฯ

กกต. เล็งเชิญคู่ขัดแย้ง "นปช.-กปปส." แสดงความเห็นร่าง รธน. จับมือราชมงคล-ราชภัฏ 47 แห่ง สร้างเครือข่ายเผยแพร่ร่างฯ ก่อนทำประชามติ

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 59 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายประวิช รัตนเพียร กกต. เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 47 แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวางแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ในภารกิจการออกเสียงประชามติ ซึ่งจะมีการพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน การประชุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย ที่มีนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นกำลังสำคัญ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนโครงการอื่นๆ ในอนาคต

โดย นายประวิช กล่าวว่า จะใช้นักศึกษาจากสถาบันราชภัฏและราชมงคล เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทำประชามติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ โดยจะทำหน้าที่ในการเผยแพร่เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง เนื่องจากมีเครือข่ายของบรรดานักศึกษาอยู่แล้วก็จะเป็นการง่าย และขณะนี้ก็มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย กว่า 7,000 แห่งในทุกตำบลทั่วประเทศ ซึ่งหลังจากที่กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้จัดส่งร่างรัฐธรรมนูญให้ ครม. ในวันพรุ่งนี้ (29 มี.ค.) และ ครม. มีการแจ้ง กกต.ให้เริ่มกระบวนการทำประชามติตามขั้นตอน เมื่อ กรธ. ส่งสรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญมาให้ กกต.จัดพิมพ์และเผยแพร่ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนในการจัดพิมพ์ และทยอยเผยแพร่ โดย กกต.มั่นใจว่าจะสามารถเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้านในช่วงเวลา 4 เดือน ก่อนถึงวันออกเสียงประชามติ อย่างไรก็ตาม ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและเครือข่ายที่ทำการเผยแพร่ จะมีหน้าที่เพียงชี้แจงรายละเอียดของรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่จะไม่มีหน้าที่ชี้นำ เพราะในการเผยแพร่จะใช้ลักษณะของการไปพบปะตามบ้านหรือชุมชน แต่จะไม่มีการเรียกประชุม

"ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ที่จะออกมา ได้กำหนดทิศทางให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียม แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ไม่หยาบคาย ไม่บิดเบือน ไม่ปลุกระดมหรือข่มขู่" นายประวิชกล่าว

นอกจากนี้ นายประวิช ยังกล่าวถึงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญ ว่า จะไม่มีการจัดเวทีสด แต่ กกต.จะมีการออกระเบียบให้มีการขึ้นทะเบียนของกลุ่มที่สนับสนุนและคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ จากนั้นจะให้มีการส่งผู้แทนมาแสดงความคิดเห็นผ่านวิธีการบันทึกเทป และ กกต.จะนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เบื้องต้น ได้มีการกำหนดไว้ประมาณ 10 ประเด็น ทั้งนี้ อยากจะเชิญผู้ที่เป็นแกนนำของฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ เช่น นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำกลุ่ม นปช. แกนนำ กปปส. เพราะเราอยากให้วิธีนี้สะท้อนความเห็น เพื่อให้ประชาชนได้ฟังในสิ่งที่ถูกต้องอย่างมีเหตุมีผล เนื่องจากหากไปดำเนินการกันเองก็จะสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายได้ และในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องให้ คสช.ยกเลิกประกาศในเรื่องของการชุมนุม เพราะกรณีนี้เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่การชุมนุม.

กกต. เล็งเชิญคู่ขัดแย้ง "นปช.-กปปส." แสดงความเห็นร่าง รธน. จับมือราชมงคล-ราชภัฏ 47 แห่ง สร้างเครือข่ายเผยแพร่ร่างฯ ก่อนทำประชามติ 28 มี.ค. 2559 14:24 ไทยรัฐ