วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กศน. เปิดตัว 'โครงการบรรณสัญจร Book Voyage ปี 59' 2 เม.ย.นี้

กศน. พร้อม ภาคีเครือข่ายเปิดตัว "โครงการบรรณสัญจร Book Voyage ประจำปี 2559" ในวันที่ 2 เม.ย.นี้ ที่ศูนย์สิริกิติ์ หวัง ช่วยส่งเสริมคนไทยรักการอ่าน ...

วันที่ 28 มี.ค.59 ตามที่ สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดตัวโครงการบรรณสัญจร Book Voyage เนื่องจากต้องการให้ชุมชนและทุกภาคส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการอ่าน ให้เกิดชุมชนรักการอ่าน "สร้างการอ่าน เสริมการเรียนรู้"

สำนักงาน กศน. จะมีพิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการบรรณสัญจร Book Voyage 2559 อย่างเป็นทางการ ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 12.00-13.00 น. ณ เวทีใหญ่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงาน จะมีให้รับชม VTR โครงการบรรณสัญจร Book Voyage ประจำปี 2559 รวมทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมดำเนินงาน จะร่วมให้สัมภาษณ์ถึงโครงการอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมรักการอ่าน นอกจากจะช่วยเพิ่มพูนและพัฒนาความคิด และสติปัญญาแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า "การรู้หนังสือเป็นความจำเป็นสำหรับทุกชาติที่กำลังพัฒนาตลอดจนเป็นกิจกรรมที่ต้องร่วมมือกัน ส่งเสริมให้บรรลุผลให้ได้ ถ้าปราศจากพื้นฐานการรู้หนังสือของประชาชนในประเทศแล้ว ความพยายามในการดำเนินการพัฒนาคงไร้ผล การรู้หนังสือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายอันสูงสุด"

กศน. พร้อม ภาคีเครือข่ายเปิดตัว "โครงการบรรณสัญจร Book Voyage ประจำปี 2559 " ในวันที่ 2 เม.ย.นี้ ที่ศูนย์สิริกิติ์ หวัง ช่วยส่งเสริมคนไทยรักการอ่าน ... 28 มี.ค. 2559 10:58 ไทยรัฐ