วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อบจ.แจกนํ้าประปาชาวบ้านบรรเทาภัยแล้ง

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ. พิษณุโลก เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์ภัยแล้ง คุกคามทุกพื้นที่ อบจ.พิษณุโลก โดยศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ ล่าสุดนำรถผลิตน้ำประปาและน้ำดื่ม เคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 คัน ออกให้บริการประชาชนที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง สำหรับรถผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มเคลื่อนที่ได้ สามารถผลิตน้ำประปาได้ จำนวน 2,500 ลิตร ต่อชั่วโมง และผลิตน้ำดื่มได้ จำนวน 2,000 ลิตรต่อชั่วโมง ที่ผ่านมาได้ให้บริการประชาชนที่นำถังน้ำ ขวดน้ำมารับบริการในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม โดยผลิตน้ำประปาให้ใช้อุปโภค 10,000 ลิตร และบริโภค 10,000 ลิตร เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำและมีน้ำดื่ม ที่สะอาด บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

ที่ จ.กำแพงเพชร นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดี กรมประมง เดินทางมาติดตามโครงการสร้างรายได้ จากประมงในฤดูแล้งปี 2558/2559 ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่าย ครัวเรือนพื้นที่ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมีนายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 18 ประมง จ.กำแพงเพชร นายสนั่น ปานบ้านแพ้ว ประมง จ.กำแพงเพชร นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า โครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้งปี 2558/2559 ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน เนื่องด้วยสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558/2559 มีความรุนแรงในรอบหลายสิบปี น้ำในเขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาครอบคลุม พื้นที่ 22 จังหวัด ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ด้วยสาเหตุนี้กรมประมงจึงได้จัดทำโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือเกษตรกรสนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใช้ภาระเลี้ยงน้อย ได้แก่ กบ และปลาดุก และได้จัดทำคู่มือเพื่อส่งเสริมความรู้ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ส่วนที่ จ.แม่ฮ่องสอน นายชัยพันธุ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำรถบรรทุกน้ำที่แหล่งน้ำดิบห้วยน้ำริน ต.แม่เหาะ ไปแจกจ่าย น้ำอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน ที่ศูนย์อนามัยแม่เหาะ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อน สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในหลายๆ พื้นที่ ส่อเค้าวิกฤติหนัก หลังสภาพทั่วไปแม่น้ำลำคลอง ลำห้วยแห้งขอด เดือดร้อนทั้งคนและสัตว์เลี้ยง เช่นเดียวกับที่บ้านป่าหมาก ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เริ่มส่อแวววิกฤติภัยแล้งน้ำเนื่องจากน้ำที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน ชาวบ้านไม่รู้ว่าจะทนสู้ภัยแล้งมีน้ำกินน้ำใช้ไปถึงเดือนเมษายนนี้หรือไม่.

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ. พิษณุโลก เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์ภัยแล้ง คุกคามทุกพื้นที่ อบจ.พิษณุโลก โดยศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ... 28 มี.ค. 2559 07:35 ไทยรัฐ