วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดพิธีบวชน้ำ คืนชีวิตลำห้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 27 มี.ค. ว่าที่ลานอเนกประสงค์ที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (อ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวง) ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี นายสมหวัง ห่วงบางโพ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีบวชน้ำลำห้วยหลวง บูชาหลวงตาช่วยกันรักษาห้วยหลวง ในโครงการคืนชีวิตให้ลำห้วยหลวง โดยนิมนต์พระสงฆ์มาจำนวน 9 รูป ประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีนายเฉลียว ลีสง่า ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี กล่าวต้อนรับ พร้อมตัวแทนจาก 13 อำเภอ และประชาชนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวง เข้าร่วม


นายเฉลียวเปิดเผยว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ร่วมกับทางจังหวัด เล็งเห็นความสำคัญของลำน้ำห้วยหลวง ที่ต้นน้ำคืออ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวง ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ำสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีลำห้วยและคลองส่งน้ำหลายสายไหลผ่านไปตามหมู่บ้าน ชุมชนในเขตตัวเมืองอุดรธานี และชนบท ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี ถือว่าเป็นลุ่มน้ำแห่งชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค การประมงและการเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำรอง เพื่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนชาวเมืองอุดรธานีไว้อุปโภคบริโภคด้วย


สำหรับปัจจุบันคุณภาพน้ำของเขื่อนห้วยหลวงมีสภาพเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะฤดูแล้งพบว่ามีปริมาณน้ำน้อย มีคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการนำไปผลิตเป็นน้ำประปาในการไปใช้อุปโภคและบริโภคของประชาชน ซึ่งหลายปีที่ผ่านจังหวัดอุดรธานี มีอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมการผลิต และด้านการบริการต่างๆอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการในการใช้น้ำที่สะอาดมากขึ้น และปริมาณน้ำเสียก็เพิ่มขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


ดังนั้นทางจังหวัดและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 จึงได้ประกาศนโยบายปรับปรุงคุณภาพน้ำลำน้ำห้วยหลวง และจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกันดูแลรักษาน้ำ พร้อมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และควบคุมป้องกันมลพิษลงไปสู่ลำน้ำ.

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 27 มี.ค. ว่าที่ลานอเนกประสงค์ที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง (อ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยหลวง) ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี ... 28 มี.ค. 2559 07:22 ไทยรัฐ