บริการข่าวไทยรัฐ

สร้างชื่อ

นายวิริยวัฒน์ ตุยรัมย์ ซึ่งมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว โชว์ฝีมือประดิษฐ์สามล้อปั่น สำหรับวางขวดไวน์จนได้เหรียญทอง สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ในการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9 ที่ฝรั่งเศส.