วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สร้างชื่อ

นายวิริยวัฒน์ ตุยรัมย์ ซึ่งมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว โชว์ฝีมือประดิษฐ์สามล้อปั่น สำหรับวางขวดไวน์จนได้เหรียญทอง สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ในการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9 ที่ฝรั่งเศส.

นายวิริยวัฒน์ ตุยรัมย์ ซึ่งมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว โชว์ฝีมือประดิษฐ์สามล้อปั่น สำหรับวางขวดไวน์จนได้เหรียญทอง สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 28 มี.ค. 2559 04:53 ไทยรัฐ