วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนีแล้ง

โขลงช้างป่าราว 70-80 ตัว พากันอพยพย้ายถิ่นหนีความแห้งแล้งออกจากพื้นที่ป่าใน ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เข้าไปหากินในแหล่งอาหาร แห่งใหม่ ต.แก่งหางแมว ซึ่งอยู่ห่างออกไปราว 10 กม. ทำลายสวนผลไม้ชาวบ้าน วอดกว่า 4 ไร่ ภาพถ่ายโดยนายวิชัย สายแก้ว ขทร.จันทบุรี.

โขลงช้างป่าราว 70-80 ตัว พากันอพยพย้ายถิ่นหนีความแห้งแล้งออกจากพื้นที่ป่าใน ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เข้าไปหากินในแหล่งอาหาร แห่งใหม่ ต.แก่งหางแมว ซึ่งอยู่ห่างออกไปราว 10 กม. 28 มี.ค. 2559 04:41 ไทยรัฐ