วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย มอบรางวัลแก่ 4 ผู้ทำคุณประโยชน์

สมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย มอบรางวัล “GOLDEN BEAR” ประจำปี 2559 แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จำนวน 4 คน ในงาน “แคลิฟอร์เนีย สังสรรค์ 2016” มีคนร่วมงานคึกคัก...

ผู้สื่อข่าวรายงาน สมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย ได้พิจารณามอบรางวัล “GOLDEN BEAR “ ให้แก่ศิษย์เก่าแคลิฟอร์เนีย รวมทั้งบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2559 มีบุคคลได้รับรางวัล “GOLDEN BEAR” จำนวน 4 คน เป็นศิษย์เก่าแคลิฟอร์เนีย จำนวน 2 คนได้แก่ ศ.ดร.ธีร สูตะบุตร อดีต รมว.เกษตรและหสกรณ์ และ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ อีก 2 คนเป็นบุคคลท่ัวไป ได้แก่ พล.อ.อ.กันต์ พิมานทิพย์ อดีต ผบ.ทอ. และนายดำรง พุฒตาล อดีต สว.และนักสื่อสารมวลชน พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ในงาน “แคลิฟอร์เนีย สังสรรค์ 2016” ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เมื่อค่ำวันที่ 26 มี.ค. โดยมี พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ นายกสมาคมเพื่อแคลิฟอร์เนีย เป็นประธานมอบ มีผู้ได้รับรางวัลมารับรางวัล 3 คน ขาด พล.อ.อ.กันต์ พิมายทิพย์ ที่ติดภาระกิจมาไม่ได้ ท่ามกลางศิษย์เก่าแคลิฟอร์เนียและบุคคลจากวงการต่างๆ เข้าร่วมงานคับค่ัง


กรรมการสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย ได้ประกาศเกียรติคุณของผู้ได้รับรางวัล ทั้ง 4 คน เร่ิมจาก ดร.ธีร สูตะบุตร สำเร็จปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา กระท่ังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Plant Phthology จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย รับราชการจนได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึง 2 สมัย และได้รับตำแหน่ง รมว.เกษตรและสหกรณ์ ระหว่างปี 2549-2551 ในสมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี


นายปีติพงศ์ พึ่บุญ ณ อยุธยา สำเร็จปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนอร์ธ์ อีสต์ มิสซูรี่ สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สเตท รับราชการเจริญก้าวหน้า จนได้เป็น ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับตำแหน่ง รมว.เกษตรและสหกรณ์ ระหว่างปี 2557-2558 ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น นายกรัฐมนตรี


พลอ.อ.กันต์ พิมานทิพย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ปัจจุบันเป็น ประธานชมรมนักบินนิรนาม ที่สร้างเกียรติประวัติในการปฏิบัติการปกป้องประเทศไทย ให้รอดพ้นจากการคุกคามของระบอบคอมมิวนิสต์ และสนับสนุน โครงการเยาวชนไทย ในสหรัฐ อเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ มาต่อเนื่องถึง 22 ปี ตั้งแต่เป็นที่ปรึกษา จนกระท่ังรับเป็น ประธานโครงการ มาถึงปัจจุบัน สร้างความผูกพันให้กับสายเลือดไทยที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและใน ประเทศไทยอย่างแนบแน่น รวมทั้งรับเป็นประธานจัดกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ชาวไทยในนครลอสแอนเจลิส กับชาวไทยในประเทศไทยด้วย

นายดำรง พุฒตาล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจากการแต่งตั้ง และได้รับเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นนักสื่อสารมวลชนที่มีความหลากหลายมิติอยูุ่่ในตัวเอง ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ให้ความช่วยเหลือ ชาวไทยในประเทศและต่างประเทศ โดยการรับเชิญไปบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ชีวิต และการป้องกันระวังภัย มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งให้ความรู้และสะท้อนปัญหาชีวิตของชาวไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก ผ่านนิตยสาร“คู่สร้าง-คู่สม” และรายการโทรทัศน์ เพื่อเป็นกำลังใจ และแบบอย่างในการต่อสู้อุปสรรค ตลอดจนการแก้ปัญหาชีวิตของชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่าง ดี


ส่วนบรรยากาศในงาน “แคลิฟอร์เนีย สังสรรค์ 2016” นอกจากพิธีมอบรางวัล “GOLDEN BEAR” แล้ว ยังมีการแสดงที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศ คือการแสดงของศิลปินสไตล์ย้อนยุค วง“เดอะชาโดว์” โดยศิลปินกิตติมศักดิ์ ขวัญชัยปภัสร์พงษ์ และเพื่อนชาโดว์เมืองไทย ประชันกับการแสดงไสตล์นักร้องดัง คลิฟฟ์ ริชาร์ด โดย ฉ่าย-สมชัย ชำเลิศกุล,เอลวิส เพรสลี่ย์ โดย จิ๊บ-วสุ แสงสิงแก้ว, ทอม โจนส์ โดย จารึก วิริยกิจ และการแสดงของศิลปินรุ่นใหม่ บู๋-ธนพล KPN3, ต้น AF8, เด AF9, ก้อง AF9, พูม AF11 เรียกเสียงกร๊ดจากแฟนเพลงรุ่นเก๋าและรุ่นใหม่ ออกไปเต้นกันบนฟลอร์อย่างสนุกสนาน.

สมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย มอบรางวัล “GOLDEN BEAR” ประจำปี 2559 แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จำนวน 4 คน ในงาน “แคลิฟอร์เนีย สังสรรค์ 2016” มีคนร่วมงานคึกคัก... 28 มี.ค. 2559 02:00 ไทยรัฐ