วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้ง "ไทยแลนด์ทีม" ดันการค้า

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ประชารัฐ) ว่า มีมติให้จัดตั้งไทยแลนด์ทีม ประกอบด้วยผู้แทนภาคเอกชน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐ ทั้งในและต่างประเทศ และกลุ่มนักธุรกิจไทยในต่างประเทศ เพื่อช่วยกันผลักดันการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ โดยจะนำร่องตลาด CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) “ไทยแลนด์ทีมเป็นการรวมตัวกันของภาคเอกชน ภาครัฐ ทูตพาณิชย์ และนักธุรกิจ ที่ทำธุรกิจอยู่ในตลาด CLMV โดยคนเหล่านี้จะช่วยกันทำงาน ช่วยรวบรวมข้อมูลและประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการส่งออกและการลงทุนใน CLMV แล้วนำข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อภาครัฐเพื่อนำไปเจรจาแก้ไขในระดับรัฐบาลต่อไป ซึ่งมีกำหนดจะไปเจรจาปลดล็อกในเวียดนาม กัมพูชาและเมียนมา เดือน มิ.ย.นี้ ส่วนลาวจะดำเนินการระยะต่อไป”

ที่ประชุมยังมีมติให้จัดทำโครงการบูรณาการข้อมูลการค้าและการลงทุน เพื่อให้เกิดการรวบรวมและต่อยอดข้อมูลด้านการค้าและการลงทุนในต่างประเทศของทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะปัจจุบันกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ทูตพาณิชย์ และเอกชน ต่างมีข้อมูลของตนเองกระจัดกระจาย จึงขอให้หน่วยงานทั้งหมดร่วมกันรวบรวมข้อมูล และนำมาวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อนักธุรกิจไทยในการทำการค้าการลงทุนในประเทศต่างๆได้อย่างแท้จริง และที่ประชุมยังได้รับทราบการดำเนินงานโครงการพี่จูงน้อง ที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ที่มีประสบการณ์ส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศมาเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กในการเจาะตลาด.

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ประชารัฐ) 28 มี.ค. 2559 01:10 ไทยรัฐ