วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตรียมเกณฑ์-ตัวชี้วัดจัดอันดับ ม.ไทย

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย และเสนอแนะตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของหน่วยงานต่างๆ เพื่อพิจารณาว่ามีตัวชี้วัดใดบ้างที่มหาวิทยาลัยไทยต้องเร่งผลักดันเพื่อที่จะทำให้ติดอันดับโลก ได้ และพิจารณาว่ามีตัวชี้วัดใดบ้างที่เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยในอนาคต และเชื่อว่ามหาวิทยาลัยจะไม่คัดค้านเพราะจะมีเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เมื่อจัดทำเสร็จแล้วจะเสนอให้ รมว. ศธ.พิจารณาและประกาศให้มหาวิทยาลัยทราบ โดยเบื้องต้นจะให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของมหาวิทยาลัย และแบ่งการจัดอันดับเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ มหาวิทยาลัยกลุ่มเก่า เพื่อความยุติธรรม.

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย และเสนอแนะตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ 28 มี.ค. 2559 00:38 ไทยรัฐ