วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.จัดงานสร้างสัมพันธ์ชุมชนชาวดินแดง

"บิ๊กอู๋" เปิดงานสร้างสัมพันธ์ผู้อยู่อาศัยชาวดินแดง ลั่นเร่งผลักดันโครงการวางศิลาฤกษ์ ภายในเดือน ส.ค.นี้ เพื่อชาวดินแดงมีที่อยู่อาศัยดีขึ้นกว่าเดิม

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.59 ที่ลานกิจกรรมศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง  พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "สร้างรอยยิ้ม เติมความสุขชาวดินแดง" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง 1 และ 2 โดยเป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และผู้อยู่อาศัยในชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนาชุมชน 

โดย พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้พัฒนาฟื้นฟูชุมชนดินแดง โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน  และตั้งทีมปฏิบัติการสำรวจข้อมูลและมวลชนในชุมชนดินแดงลงพื้นที่สำรวจการครอบครองสิทธิ์ พร้อมทั้งทำความเข้าใจและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้พักอาศัยในชุมชน รวมถึงสภาพปัญหาต่างๆ และความต้องการในการอยู่อาศัยที่แท้จริงของประชาชนผู้พักอาศัย 5,846 หน่วย รวม 72 อาคาร ตลอดระยะเวลากว่า 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ.-20 มี.ค.2559) ซึ่งจากการดำเนินที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวชุมชนดินแดงเป็นอย่างดี โดยผู้อาศัยส่วนใหญ่ร้อยละ 87.5 เห็นด้วยกับการจัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง และร้อยละ 76.35 เห็นด้วยกับขนาดห้อง 33 ตารางเมตร

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่อว่า รัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาโครงการนี้ให้ชาวชุมชนดินแดง เพื่อให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้อยู่อาศัยในอาคารที่ทันสมัย และขณะนี้กำลังเร่งผลักดันให้สามารถวางศิลาฤกษ์ได้ภายในเดือน ส.ค.นี้ โดยมีขั้นตอนที่ต้องนำเสนอโครงการผ่านสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพราะเป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณสูง ทั้งในขั้นตอนการหาผู้รับจ้างในการก่อสร้าง ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  และในวันวางศิลาฤกษ์ แปลง G จะให้ชาวชุมชนดินแดงร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อเป็นการขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กคช.จึงจัดกิจกรรมนี้เพื่อผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง 1 และ 2 จำนวน 800 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วย.

"บิ๊กอู๋" เปิดงานสร้างสัมพันธ์ผู้อยู่อาศัยชาวดินแดง ลั่นเร่งผลักดันโครงการวางศิลาฤกษ์ ภายในเดือน ส.ค.นี้ เพื่อชาวดินแดงมีที่อยู่อาศัยดีขึ้นกว่าเดิม 27 มี.ค. 2559 17:07 ไทยรัฐ