วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ. ยันข้อเสนอแม่น้ำ 4 สาย ไม่ใช่ใบสั่ง 28 มี.ค. ตรวจร่างฯสุดท้าย

"อมร" เผย กรธ.นัดถก 28 มี.ค. ตรวจร่าง รธน.รอบสุดท้าย ก่อนส่ง ครม. เผยไร้กดดัน เชื่อทุกฝ่ายสมประโยชน์ ย้ำข้อเสนอแม่น้ำ 4 สายไม่ใช่ใบสั่ง จ่อหารือ กกต.จัดทำสรุปสาระสำคัญร่างฯ

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 59 นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงภาพรวมของการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ขณะนี้ กรธ.ได้พิจารณาทบทวนปรับปรุงบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญ ตามความเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเสร็จสิ้นแล้ว รวมจำนวน 279 มาตรา ซึ่งในการประชุมวันที่ 28 มี.ค. ทาง กรธ.ก็จะตรวจสอบความถูกต้องของร่างรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยเฉพาะถ้อยคำและเลขมาตรา ก่อนที่จะส่งไปตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม และส่งมอบให้กับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 29 มี.ค.นี้ ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลา 180 วัน ตามที่รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 กำหนดไว้ และในวันเดียวกัน นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธาน กรธ.ก็จะเป็นผู้แถลงสรุปภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบด้วย ส่วนในวันที่ 30 มี.ค. กรธ.ก็มีกำหนดการอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ให้กับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานด้วย

นายอมร กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน หลังจากที่ กรธ.ได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ให้กับ ครม. เพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดทำประชามติแล้วนั้น ทาง กรธ.ก็คงต้องมีการประสาน และหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เกี่ยวกับการจัดทำคำอธิบายสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจได้ง่าย ซึ่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้ กรธ.ต้องส่งให้ กกต.ภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่แจ้ง ครม. และหลังจากนี้ไป กรธ.ก็คงจะแบ่งกันเดินสายออกไปตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อชี้แจงและอธิบายให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงเข้าใจเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง

"ระยะเวลา 6 เดือน ของการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนตัวถือว่าพอใจ เพราะ กรธ.ทุกคนได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตลอดการทำงานก็ไม่มีสิ่งใดมากดดัน การพิจารณาอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล ทุกคนสมประโยชน์โดยเฉพาะภาคประชาชน และประเทศชาติ" โฆษก กรธ. กล่าว

นายอมร กล่าวว่า ยืนยันได้ว่าข้อเสนอที่แม่น้ำทั้ง 4 สาย ส่งมาในช่วงท้ายของการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญนั้น ไม่ได้เป็นใบสั่ง เพราะหากเป็นใบสั่ง กรธ.คงต้องทำตามทุกเรื่องแล้ว แต่เมื่อพิจารณาจากเหตุผลต่างๆ เกี่ยวกับข้อเสนอที่ส่งมาแล้ว หาก กรธ.พิจารณาไตร่ตรองแล้วเห็นว่ามีเหตุผล รับฟังได้ เราก็ปรับแก้ไข แต่หากเรื่องใด กรธ.มองแล้วว่า หากปรับแก้ไขไปแล้วอาจจะก่อให้เกิดปัญหา หรือขัดต่อเจตนารมณ์ที่ กรธ.ออกแบบไว้ เราก็ไม่ได้ปรับแก้ไขไป

"อมร" เผย กรธ.นัดถก 28 มี.ค. ตรวจร่าง รธน.รอบสุดท้าย ก่อนส่ง ครม. เผยไร้กดดัน เชื่อทุกฝ่ายสมประโยชน์ ย้ำข้อเสนอแม่น้ำ 4 สายไม่ใช่ใบสั่ง จ่อหารือ กกต.จัดทำสรุปสาระสำคัญร่างฯ 27 มี.ค. 2559 14:36 ไทยรัฐ