วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

องอาจ ชี้ คนไทยควรชนะร่วมกัน จับตาก่อนร่าง รธน.สุดท้ายถึงมือ รบ.

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จี้ จับตาก่อนร่าง รธน.สุดท้ายถึงมือ รบ. ขอทุกฝ่ายใช้เหตุผลออกเสียงประชามติ คนไทยควรเป็นผู้ชนะร่วมกัน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 27 มี.ค. 59 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เตรียมส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญที่แล้วเสร็จให้รัฐบาล วันที่ 29 มี.ค.59 นี้ ว่า หวังว่าจะไม่มีใบสั่งส่งมา วันสุดท้ายก่อน กรธ.จะส่งฉบับสมบูรณ์ให้รัฐบาล คงต้องติดตามดู โดยเฉพาะบทเฉพาะกาลที่ยังมี สมาชิก สปท. บางท่านต้องการให้เพิ่มอำนาจหน้าที่ ให้ ส.ว.มีสิทธิลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้ บางส่วนอยากให้ อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้

ตนมี 5 ประเด็นที่อยากให้ติดตาม คือ 1. สิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2. ระบบตรวจสอบถ่วงดุลของฝ่ายนิติบัญญัติ 3. การออกแบบกลไกป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 4. การสร้างดุลยภาพของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ องค์กรอิสระ และศาล 5. การวางรากฐานการปฏิรูป

นายองอาจ กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนติดตามด้วยว่า การปรับแก้เนื้อหาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือเพื่อของคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งไว้ประกอบการตัดสินใจออกเสียงประชามติ อยากให้ทุกฝ่ายใช้เหตุผล เราไม่ควรมีผู้แพ้ หรือผู้ชนะจากการออกเสียงประชามติ คนไทยควรเป็นผู้ชนะร่วมกัน

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จี้ จับตาก่อนร่าง รธน.สุดท้ายถึงมือ รบ. ขอทุกฝ่ายใช้เหตุผลออกเสียงประชามติ คนไทยควรเป็นผู้ชนะร่วมกัน 27 มี.ค. 2559 14:23 ไทยรัฐ