วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพล ชี้ ผลงาน รบ.ประยุทธ์ 6.36 ผ่านแค่ระดับกลาง เร่งด่วนแก้ภัยแล้ง

โพล ม.รังสิต จัดอันดับผลงานรัฐบาลประยุทธ์ ผ่านแค่ระดับกลาง 6.36 จากเต็ม 10 อยากให้รัฐเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งด่วน ส่วน รมว.ท็อปไฟว์ คือ บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม-สมคิด-บิ๊กฉัตร และ กอบกาญจน์

(27 มี.ค.59) เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะรัฐศาสตร์ ผศ.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ และนายวันวิชิต บุญโปร่ง รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ได้แถลงข่าวผลสำรวจความคิดของประชาชน เรื่องบทบาทการพัฒนาประเทศของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รอบ 1 ปี 6 เดือน ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น เรื่องบทบาทการพัฒนาประเทศของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ รอบ 1 ปี 6 เดือน โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.36 จาก 10 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า รัฐบาลมีบทบาทพัฒนาประเทศด้านการเมืองและความมั่นคงเป็นอันดับแรก 7.13 รองลงมา ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 6.38 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.22 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.03 และน้อยที่สุดคือ ด้านสังคม 5.97 ส่วนคะแนนของคณะรัฐมนตรีชุดนี้พบว่า ได้ 6.19 ถือว่า ผลการพัฒนาประเทศและภาพรวมรัฐบาลนี้อยู่ในระดับกลาง

ส่วนรัฐมนตรีที่มีบทบาทมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้นำถึง 8.15 2. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 8.08  3. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 8.02  4. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ 8.00 และสุดท้ายคือ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 7.65

นอกจากนี้ประชาชนคิดว่า สิ่งเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องรีบทำนับจากนี้ มีทั้งสิ้น 9 ประการ เช่น การแก้ไขวิกฤติภัยแล้ง ร้อยละ 20.72 รองลงมา คือ การยกระดับคุณภาพชีวิต/แก้ไขปัญหาปากท้อง ร้อยละ 17.51 การค้า/การลงทุน ร้อยละ 15.26 และการปฏิรูปภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 13.03 ตามลำดับ และรองลงมา คือ การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง รวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศมีทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนา เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศเกิดใหม่ที่สามารถยกระดับตนเองให้กลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงอันดับต้นๆ ของโลกในระยะเวลาเพียงไม่กี่สิบปีหลังได้รับเอกราช.

โพล ม.รังสิต จัดอันดับผลงานรัฐบาลประยุทธ์ ผ่านแค่ระดับกลาง 6.36 จากเต็ม 10 อยากให้รัฐเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งด่วน ส่วน รมว.ท็อปไฟว์ คือ บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม-สมคิด-บิ๊กฉัตร และ กอบกาญจน์ 27 มี.ค. 2559 13:44 ไทยรัฐ