วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทุกข์เด็กออทิสติก อายุไม่ค่อยยืน

องค์การกุศลของเด็กออทิสติกสวีเดน ได้วิจัยพบว่าผู้ที่เป็นโรคออทิสซึมมักจะอายุไม่ค่อยยืนยาวเหมือนคนทั่วไป จะเสียชีวิตด้วยโรคลมบ้าหมู หรือไม่ก็ฆ่าตัวตายบ่อยๆ นับเป็นปัญหา ถือได้ว่าเป็น “วิกฤตการณ์อันยิ่งใหญ่ที่ซุกซ่อนอยู่”

วารสารจิตเวชศาสตร์ ของอังกฤษ ได้เคยเสนอรายงานว่า ผู้ที่เป็นโรคออทิสซึมจะมีอายุเฉลี่ยน้อยกว่าคนทั่วไป ในอังกฤษชาติเดียวมีผู้ป่วยประมาณร้อยละ 1 คิดเป็นจำนวนถึง 7 แสนคน คนเหล่านี้จะมีปัญหาในการติดต่อ และเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆ

การวิจัยโดยสถาบันแคโรลินสกาได้พบว่าผู้ป่วยผู้เป็นโรคนี้ จะมีปัญหาในการเรียนรู้ และมักจะเสียชีวิตก่อนหน้าคนทั่วไป 30 ปี โดยมากจะมีอายุเฉลี่ยแค่ 39 ปี รายงานยังแจ้งด้วยว่า ผู้ป่วยถึง 3 ใน 4 มักจะเกี่ยวโยงกับอาการทางจิตด้วย ผู้ป่วยที่มีอาการทั้งสอง โรคด้วยกัน มีอยู่มากประมาณ ร้อยละ 40

ผู้เป็นแม่เด็กที่เป็นโรคออทิสซิึมผู้หนึ่งได้บรรยายความรู้สึกให้ฟังว่า ลูกสาวอายุ 19 ปี ยังมีอาการลมชักอีกโรคหนึ่งด้วย นางเล่าว่า การเห็นลูกของตัวเองต้องชักนับเป็นเรื่องที่น่าหวั่นหวาด และปวดร้าวอย่างยิ่ง เมื่อรู้ว่าใครเป็นโรคออทิสซึมแล้ว ยังอาจจะต้องมาตายด้วยโรคลมชักอีก นับเป็นโศกนาฏกรรมอันเลวร้าย.

องค์การกุศลของเด็กออทิสติกสวีเดน ได้วิจัยพบว่าผู้ที่เป็นโรคออทิสซึมมักจะอายุไม่ค่อยยืนยาวเหมือนคนทั่วไป จะเสียชีวิตด้วยโรคลมบ้าหมู หรือไม่ก็ฆ่าตัวตายบ่อยๆ นับเป็นปัญหา ถือได้ว่าเป็น “วิกฤตการณ์อันยิ่งใหญ่ที่ซุกซ่อนอยู่” 27 มี.ค. 2559 13:33 ไทยรัฐ