วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สำรวจ น้ำออกรู ต้นน้ำเมย ที่พบพระ ไหลแรงตลอดปี แม้เข้าสู่หน้าแล้ง

นายอำเภอพบพระ ร่วมนายทหารเคเอ็นยู สำรวจ "น้ำดั้น" น้ำออกรูต้นแม่น้ำเมย เป็นเส้นแบ่งเขตแดนไทย-เมียนมา ซึ่งมีน้ำไหลแรงตลอดปี แม้เข้าสู่หน้าแล้ง 

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 หลังจากพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ที่ไม่เคยประสบภัยแล้งมาก่อน แต่ปีนี้น้ำกลับลดลงจนบางพื้นที่ต้องสร้างฝายชะลอน้ำ เพราะน้ำลดน้อยจนแหล่งน้ำแห้งขอด แม่น้ำเมยก็เป็นแม่น้ำที่ระดับน้ำลดจนหลายฝ่ายเกรงจะไม่มีน้ำใช้

นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ จึงได้นำหัวหน้าหน่วยงานทั้ง อบต.ป่าไม้ และฝ่ายความมั่นคงร่วมกับ นายทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยู และดีเคบีเอ เข้าไปสำรวจแหล่งต้นแม่น้ำเมยที่ชาวบ้านเรียกว่า "น้ำดั้น" เป็นสายน้ำที่ดั้นออกมาจากภูเขา น้ำดั้น หรือ น้ำออกรูเป็นสายน้ำที่ไหลทะลุภูเขาทั้งลูก โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าสายน้ำนี้มาจากที่ใด

นายประสงค์ กล่าวว่า น้ำดั้น หรือ น้ำออกรู เป็นสิ่งมหัศจรรย์ ที่มีน้ำไหลออกจากภูเขาอยู่ในพื้นที่บ้านทหารผ่านศึก ตำบลวาเลย์ อำเภอพบพระ มีน้ำไหลแรงตลอดทั้งปี เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศเมียนมา มีกองกำลังทหารเคเอ็นยูและดีเคบีเอ ดูแลพื้นที่ การเข้ามาสำรวจเพื่อจะช่วยกันอนุรักษ์ให้มีน้ำไหลตลอดทั้งปีเพื่อช่วยภัยแล้งของสองประเทศที่กำลังประสบอยู่

นอกจากนี้ จะทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเป็นการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้อยู่ในสภาพที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีซึ่งแม่น้ำสายเล็กที่ผุดออกจากภูเขาและจะไหลลงมารวมกับแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆ กลายเป็นแม่น้ำเมยไปบรรจบที่แม่น้ำสาละวิน

ด้าน รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์กับทาง ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็น ว่าน้ำสายดังกล่าว ซึ่งถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์สายเดียวในโลก ที่ไหลจากใต้ขึ้นเหนือ ว่า การไหลของแม่น้ำไม่เกี่ยวกับสนามแม่เหล็กโลก แม่น้ำสามารถไหลไปทางทิศทางไหนก็ได้ เนื่องจาก น้ำไหลจะที่สูงไปยังที่ต่ำ ไหลจากต้นน้ำ ไปปากอ่าว หากทางทิศเหนือมีพื้นที่ต่ำกว่าทิศใต้ น้ำก็ย่อมไหลไปยังทิศเหนือ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ แม่น้ำไนล์ของจีน และบางแม่น้ำในอเมริกา ส่วนในไทยพบเป็นบางช่วงของแม่น้ำ เช่น แม่น้ำปิง แต่มีระยะทางไม่ยาวมาก

นายอำเภอพบพระ ร่วมนายทหารเคเอ็นยู สำรวจ "น้ำดั้น" น้ำออกรูต้นแม่น้ำเมย เป็นเส้นแบ่งเขตแดนไทย-เมียนมา ซึ่งมีน้ำไหลแรงตลอดปี แม้เข้าสู่หน้าแล้ง 27 มี.ค. 2559 13:17 ไทยรัฐ