วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พท. จี้ รบ.-คสช.เคารพสิทธิฯ ปล่อยตัว 'วรชัย'

เพื่อไทย ออกแถลงการณ์ เรียกร้องรัฐบาลเคารพสิทธิมนุษยชน จี้ คสช.ปล่อยตัว "วรชัย" ยันแสดงความเห็นโดยสุจริต ย้ำละเมิดส่งผลภาพลักษณ์ประเทศ...

วันที่ 27 มี.ค. 59 พรรคเพื่อไทย ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง การควบคุมตัว นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย โดยระบุว่า เป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง โดยระบุว่า ด้วยปรากฏว่า เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 59 เวลา 10.40 น. ได้มีกำลังทหารเข้าควบคุมตัว นายวรชัย ณ บ้านพักเลขที่ 555/340 หมู่บ้านเลอร์นีโอ 2 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ การเข้าควบคุมตัวดังกล่าวนำโดย พ.อ.อาทิตย์ ดีประเสริฐ เสนาธิการ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ซึ่งนำกำลังทหารเข้าควบคุมตัว นายวรชัย ขึ้นรถตู้สีขาว หมายเลขทะเบียน กข 4878 ปราจีนบุรี เดินทางออกจากบ้านโดยไม่ทราบจุดหมาย

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น พรรคเพื่อไทย ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และกังวลอย่างยิ่งต่อการจับกุมตัว พรรคเพื่อไทย เห็นว่าการดำเนินการโดยใช้กำลังทหารที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐบาล เข้ามาควบคุมตัว นายวรชัย นั้น มิชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง จึงขอเรียกร้องมายังรัฐบาลเพื่อเร่งดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ขอให้ปล่อยตัว นายวรชัย ทันที หากนายวรชัยกระทำผิดกฎหมายใด ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย มิใช่เข้าจับกุมโดยไร้ซึ่งข้อกล่าวหา ไร้ความชัดเจนเช่นนี้ การกระทำดังกล่าวนี้ถือเป็นการเข้าจับกุมตามอำเภอใจของรัฐบาล และ คสช. อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรง อีกทั้ง ยังขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันจัดทำ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนอีกประการหนึ่งด้วย

2. ขอให้รัฐบาลเคารพสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต เพราะที่ผ่านมานับแต่การยึดอำนาจในปี พ.ศ. 2557 นักการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน นักศึกษา และประชาชน ได้ถูกจับกุมตัวโดยใช้การกระทำที่อ้างว่าเพื่อ "ปรับทัศนคติ" จำนวนหลายร้อยคน ประชาชนถูกจับกุมตัวเพื่อดำเนินคดีโดยใช้ศาลทหารมากกว่า 1,500 คน เว็บไซต์ต่างๆ ถูกปิดลงจำนวนมากกว่า 200 เว็บไซต์ และสถานีโทรทัศน์และวิทยุถูกปิดลงจำนวนมาก การกระทำทั้งหมดของรัฐบาล และ คสช.นี้ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง พรรคเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและ คสช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพในการแสดงออกโดยสุจริต ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมี

3. พรรคเพื่อไทยได้ติดตามการให้ความเห็นของ นายวรชัย ที่แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะมาโดยตลอด เห็นว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต และมิได้ก่อให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมืองแต่ประการใด และการสัมภาษณ์ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่นายวรชัยได้ให้ความเห็นเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบ หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชน นับเป็นสิ่งที่ชอบตามมารยาททางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่สาธารณชนและโลกให้การยอมรับ จึงไม่เห็นเหตุผลว่าการแสดงความเห็นโดยสุจริตเช่นนี้ จะเป็นความผิดไปได้อย่างไร

พรรคเพื่อไทย ขอประณามการคุกคามสิทธิ เสรีภาพประชาชนในทุกรูปแบบ และเรียกร้องให้ปล่อยตัว นายวรชัย ในทันที รัฐบาล และ คสช.ต้องเปิดเผยเหตุผลการเข้าจับกุมนายวรชัย ให้สังคมทราบโดยเร็ว โดยระบุรายละเอียดว่า นายวรชัย ได้กระทำการซึ่งขัดต่อกฎหมายใด และในลักษณะใด พรรคเพื่อไทยขอยืนยันว่า การละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว มิใช่ทางออกของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความเห็นต่างเกิดขึ้นได้ในสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการในระบอบประชาธิปไตย และการกระทำของรัฐบาลเช่นนี้ จะส่งผลต่อภาพพจน์ของรัฐบาลและของประเทศไทย ต่อนานาชาติโดยหลีกเลี่ยงมิได้

เพื่อไทย ออกแถลงการณ์ เรียกร้องรัฐบาลเคารพสิทธิมนุษยชน จี้ คสช.ปล่อยตัว "วรชัย" ยันแสดงความเห็นโดยสุจริต ย้ำละเมิดส่งผลภาพลักษณ์ประเทศ... 27 มี.ค. 2559 12:04