วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทภ.4 สำรวจแหล่งน้ำดิบรับภัยแล้ง-ตรังวิกฤติหนัก

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. พันโทเกียรติศักดิ์ ณวงษ์ ผู้บังคับการทหารปืนใหญ่ที่ 105 พร้อมกำลังพล ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำบริเวณคลองขุนน้ำท่างิ้ว หมู่ที่ 2 ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นคลองสายหลักที่ไหลผ่านพื้นที่การเกษตร จำนวนหลายพันไร่และที่สำคัญยังเป็นแหล่งน้ำดิบที่ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน รวมทั้งน้ำประปาของกองทัพภาคที่ 4 ซึ่งหลังจากการสำรวจพบว่าปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง และส่งผลทำให้ในพื้นที่เริ่มประสบปัญหาน้ำเริ่มขาดแคลน โดยเฉพาะการผลิตน้ำประปา ที่มีแนวโน้มว่าจะส่อความรุนแรงในไม่ช้านี้

อย่างไรก็ตาม พันโทเกียรติศักดิ์ได้เข้าประสานขอความร่วมมือและสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่ถูกต้องสามารถกระจายแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ทางกองทัพได้เตรียมการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชเพื่อทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวกขึ้น


จ.สุราษฎร์ธานี นายชัยยศ กล่อมทอง นายกอบต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี พาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ดูการบริหารจัดการน้ำ ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ซึ่งถึงแม้ว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทย รวมถึง จ.สุราษฎร์ธานี จะขาดแคลนน้ำอุปโภคและทำการเกษตร แต่เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ ต.ศรีวิชัย ยังคงสามารถปลูกพืชได้ตามปกติ รวมไปถึงแปลงนาข้าวกว่า 2,000 ไร่ ยังคงสามารถออกรวงและจะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและส่งน้ำบ้านหัวเขา หมู่ 1 ต.ศรีวิชัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร นำน้ำจากคลองพุนพิน คลองสาขาของแม่น้ำตาปีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ลงพื้นที่แก้ภัยแล้ง สูบน้ำช่วยชาวบ้านและไร่นาเกษตรกร

จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ. สงขลา นำสมาชิก สภา อบจ.สงขลา เขตสทิงพระ หัวหน้ากองช่าง และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา นำเครื่องสูบน้ำลงพื้นที่แก้ภัยแล้งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.สทิงพระ และเกษตรกรในคาบสมุทรสทิงพระ โดยสูบน้ำจากทะเลสาบลงสู่คลองอาทิตย์ และคลองสาขาต่างๆ เพื่อช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งที่ขาดแคลนน้ำใช้และไร่นาได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำ โดยสูบน้ำไปยังพื้นที่ไร่นาของเกษตรกรเพื่อบรรเทาปัญหาในเบื้องต้น เนื่องจากฝนทิ้งช่วงทำให้ชาวบ้านและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ ทาง อบจ.สงขลา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และสำรวจดูการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และเครื่องสูบน้ำที่บริเวณคลองหนัง ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ เพื่อช่วยในการผันน้ำจากทะเลสาบสู่คลองอาทิตย์อีกจุดหนึ่ง ซึ่งจะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย

จ.ตรัง นายสิทธิพร จิเหลา นายก อบต.ลิบงกันตัง จ.ตรัง เปิดเผยว่า พื้นที่ทั้ง 8 หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนัก ซึ่งตนได้ทำหนังสือส่งไปที่จังหวัดแล้ว แต่ทางจังหวัดยังไม่แจ้งประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติจากภัยแล้ง และขณะนี้ตนได้ประกาศให้ชาวบ้านช่วยกันประหยัด ใช้น้ำอย่างประหยัด ทางตนได้ขอความอนุเคราะห์น้ำใช้จาก อบต.บางสัก และ อบต.นาเกลือ มาแจกจ่ายให้ชาวบ้านแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่ออุปโภคบริโภคไปก่อนแต่ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ 2 บ้านเกาะมุกด์ ไม่มีแหล่งน้ำใช้เลย ส่วน ม.3 บ้านมดตะนอย และ ม.6 บ้านหาดยาว ต้องซื้อน้ำใช้จากพื้นที่ใกล้เคียง รถยนต์กระบะบรรจุถังขนาด 1,000 ลิตร ได้ครั้งละจำนวน 2 ถัง ราคา 300 บาท

นายก อบต.เกาะลิบง กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของบ่อน้ำจืดในทะเล ม.4 ที่เกาะลิบง มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำจืดที่อยู่ในทะเลห่างจากฝั่งประมาณ 1.5 กิโลเมตร ตามปกติแล้วบ่อน้ำจืดนี้จะมีน้ำทะเลท่วมเวลาน้ำขึ้น แต่เมื่อน้ำลงแล้วน้ำเค็มจะไหลออกไปจนหมด จะคงมีแต่น้ำที่จืดสนิทไหลซึมออกมาจากใต้ดินตลอดเวลา ซึ่งน้ำจืดที่ไหลซึมออกมาจากบ่อแห่งนี้สามารถนำมาใช้ดื่มได้เหมือนน้ำจืดจากแหล่งอื่น

ขณะที่นายดุสิต ชัยฤทธิ์ หรือบังเหล็บ อิหม่ามมัสยิด ม.4 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง รุดไปดูบ่อน้ำจืดดังกล่าวแต่เนื่องจากปีนี้แล้งหนักและบ่อน้ำจืดในทะเลอยู่บนหาดที่มีดินเลน เมื่อน้ำทะเลขึ้นสูงกระแสน้ำจะพัดพาเลนและเปลือกเศษหอย ลงไปทับถมแอ่งน้ำทำให้น้ำขุ่นแดงและแห้งนำมาใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่าทุกปี อีกทั้งยังไกลจากฝั่งทำให้บ่อน้ำนี้ขาดการดูแลที่ดี ประกอบกับปัจจุบันชุมชนบนเกาะมีน้ำบาดาลใช้แล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอแค่พอประทังไปวันต่อวัน.

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. พันโทเกียรติศักดิ์ ณวงษ์ ผู้บังคับการทหารปืนใหญ่ที่ 105 พร้อมกำลังพล ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำบริเวณคลองขุนน้ำท่างิ้ว หมู่ที่ 2 ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช ... 27 มี.ค. 2559 08:40 27 มี.ค. 2559 08:46 ไทยรัฐ