วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'จุฬาราชมนตรี' เปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน

เมาลิดสัมพันธ์ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์สองแผ่นดิน เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน ฮิจเราะห์ศักราช 1437 ที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 มี.ค.ที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ สองแผ่นดิน เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน ฮิจเราะห์ศักราช 1437 เพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติ และคุณงามความดีของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ที่ได้ให้แบบอย่างในการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องชาวไทยมุสลิมตลอดจนก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในหมู่คณะ อันจะนำความสันติสุขอย่างยั่งยืนมาสู่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา นายอับดุลเราะแม เจะแซ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา นายดำรงค์ ดีสกุล นายอำเภอเบตง นายอิสมาแอ หะยีมะนุส คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง พระครูไพศาลวุฒิกิจ เจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง พร้อมด้วยผู้นำศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ อ.เบตงและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงพี่น้องมุสลิมจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมงานจำนวนมาก


นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กล่าวชื่นชมอำเภอเบตง และยินดีที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง ที่สามารถร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ สองแผ่นดินในครั้งนี้ขึ้น เพื่อรำลึกและประสาทพรแด่ท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ผู้เป็นศาสดาแห่งอิสลาม ถือเป็นภารกิจของพี่น้องมุสลิมทุกคน เพื่อนำเอาพระจริยวัตรอันงดงาม ด้วยคุณธรรม และคำสอนของท่านนบีมาศึกษา เป็นแบบอย่างสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรา

ด้านนายดำรงค์ ดีสกุล นายอำเภอเบตง เปิดเผยว่า อำเภอเบตงได้ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง และชมรมตาดีกาอำเภอเบตง จัดโครงการเมาลิดสัมพันธ์ สองแผ่นดิน เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน ฮิจเราะห์ศักราช 1437 เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสืบทอดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสืบไป

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันเกม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสำหรับโรงเรียนตาดีกา, การแสดงปันจักสีลัต โดยคณะฮารีเมาปัตตานี, การประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน, การประกวดการอาซาน, การประกวดการบ่น (แงะแปะ), การฟังการบรรยายธรรม, การอ่านบัรซันยี และร่วมกันซอลาวาต (สรรเสริญพระศาสดา), พร้อมชมนิทรรศการภายในงานอื่นๆอีกมากมาย.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 มี.ค.ที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ สองแผ่นดิน เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน ฮิจเราะห์ศักราช 1437 ... 27 มี.ค. 2559 07:53 ไทยรัฐ