วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภัยแล้งภาคเหนือน่าห่วงหลายฝ่ายเร่งแก้ไข

ภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือยังอยู่ในขั้นวิกฤติ โดยที่ จ.กำแพงเพชร ที่ อ.คลองลาน ผลกระทบจากภัยแล้งวิกฤติทำให้น้ำตกคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองลานน้ำแห้งขอดหมด ตามลำธารก็ไม่มีน้ำไหล เหลือแต่โขดหินและหาดทราย ส่วนสัตว์น้ำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเร่งย้ายปลากั้ง ปลาเวียนไปไว้ในแหล่งน้ำแห่งอื่นภายในอุทยานแห่งชาติ นายศรัทธา กุนทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน เปิดเผยว่า ปัญหาภัยแล้งปีนี้รุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา บริเวณซึ่งเคยถูกเติมเต็มไปด้วยน้ำที่ไหลลงมาสู่เบื้องล่าง ในวันนี้กลับกลายเป็นผาหิน ไม่มีน้ำขังในแอ่งหิน ส่งผลกระทบภาคการท่องเที่ยวมาก

ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่ จ.พะเยา พบว่าตามอ่างขนาดกลางขนาดเล็กและกว๊านพะเยา ได้รับผลกระทบอย่างหนักส่งผลให้น้ำในอ่างและกว๊านพะเยาลดลงทุกวัน สำหรับน้ำในกว๊านพะเยานั้น

วันนี้วัดได้มี 12.76 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ได้เพียง 55 วันในการใช้ทำประปา ก่อนใกล้รุ่งเช้าวันที่ 25 มี.ค. พบว่ามีฝนตกลงมาในเขตพื้นที่เมืองพะเยาเพียงเล็กน้อยแต่ก็ไม่สามารถเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างและกว๊านพะเยาได้แต่อย่างใด ทางนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา ได้กำชับให้ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้นำหมู่บ้านและประชาชนให้ช่วยกันรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย เพราะ จ.พะเยายังประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ควรช่วยกันประหยัดน้ำไว้ใช้ยามจำเป็น


ที่ จ.น่าน พ.อ.ยุทธชัย จันทรวิภาค ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 อ.ปัว อบต.เจดีย์ชัย กำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านนาก้อ หมู่ 1 ต.เจดีชัย อ.ปัว จ.น่าน ร่วมกันขุดลอก, กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (ลำน้ำปัว) ระยะทางยาวประมาณ 200 เมตร ในโครงการคลองสวยน้ำใสร่วมใจขุดลอกผักตบชวาเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำและเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

สำหรับที่ จ.เชียงราย นายทัศนัย สุธาพจน์ นอภ.เวียงแก่น เผยว่า ทางหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ได้ร่วมทำการแก้ปัญหาภัยแล้ง อ.เวียงแก่น 3 หมู่บ้าน 2 ตำบลคือ บ้านดอน หมู่ 3 และบ้านปอกลาง หมู่ 5 ต.ปอ และบ้านโล๊ะ ต.ท่าข้าม ซึ่งใช้หัวน้ำประปาภูเขาที่ต่อจากฝายลำน้ำเดียวกันคือลำห้วยปอมีปัญหาตะกอนล้นหน้าฝายทำให้น้ำประปาหมู่บ้านทั้ง 3 แห่งไม่เพียงพอ ไม่เคยมีการขุดลอกหน้าฝายมาเป็นเวลา 10 ปีตั้งแต่มีการสร้างฝายตัวนี้มาจึงได้ประสานนำชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้านพร้อมด้วยกำลังทหารพราน ทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 3212 และ 3213 อบต.ปอ เทศบาลตำบลท่าข้ามกว่า 500 คน ร่วมกันขุดลอกลำห้วยหน้าฝาย โดยใช้พลังประชารัฐ พลังชุมชนเข้มแข็ง ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ตลอดฤดูกาลนี้.

ภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือยังอยู่ในขั้นวิกฤติ โดยที่ จ.กำแพงเพชร ที่ อ.คลองลาน ผลกระทบจากภัยแล้งวิกฤติทำให้น้ำตกคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองลานน้ำแห้งขอดหมด ตามลำธารก็ไม่มีน้ำไหล เหลือแต่โขดหินและหาดทราย ... 27 มี.ค. 2559 07:45 ไทยรัฐ