วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมาคมเปรียญ9ลุ้น157 เล่นงานยื้อตั้งสังฆราช

เครือข่ายชาวพุทธในนาม “สมาคมเปรียญธรรม 9 ประโยค” เล็งหารือนักกฎหมายหาช่องทางจัดการรัฐบาล ยื้อทูลเกล้าฯ ชื่อสมเด็จพระราชาคณะ ขึ้นโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ใหม่ ตามมติ มส. ส่อทำผิด ก.ม.มาตรา 157 ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ขณะที่ “พุทธะอิสระ” สวนกลับไม่สนองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาภาคใต้ ที่เตรียมทำพิธีอุกเขปนียกรรม ขับออกจากหมู่สงฆ์ แถมตอกเคยไปร่วมกินร่วมนอนร่วมแบ่งลาภกันตั้งแต่เมื่อไหร่ ด้าน “วิษณุ” ยันห้ามทั้งสองฝ่าย ไม่เลือกข้าง

การที่รัฐบาลยังไม่ทูลเกล้าฯชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 ตามที่มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติเสนอไปนานแล้ว โดยอ้างยังมีคดีรถเบนซ์โบราณของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ที่ดีเอสไอทำคดีค้างอยู่นั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มี.ค. นายรักสยาม นามานุภาพ นายกสมาคมเปรียญธรรม 9 ประโยค กล่าวว่า มส.มีมติเสนอนาม สมเด็จพระราชาคณะ เพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชให้แก่รัฐบาลตั้งแต่เดือน ม.ค.2559 ขณะนี้ก็ล่วงเลยมากว่า 3 เดือนแล้ว จะถือเป็นการเลยเวลาอันสมควรหรือไม่ ดังนั้น สมาคมเปรียญธรรม 9 ประโยคจะหารือกับนักกฎหมายว่า การที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี ไม่ดำเนินการตามมติ มส. ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปกครองคณะสงฆ์จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ รวมทั้งดูว่าใครจะเป็นผู้เสียหายที่จะดำเนินการได้อย่างไร

ส่วนกรณีที่องค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาภาคใต้ เตรียมทำพิธีอุกเขปนียกรรม ขับพุทธะอิสระ ออกจากหมู่สงฆ์นั้น พระโสภณพุทธิวิเทศ ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายพระธรรมทูตไทย และกลุ่มชาวพุทธไทยในยุโรป และสหราชอาณาจักร ได้เขียนข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า อุกเขปนียกรรมเป็นการกำหนดโทษตามพุทธบัญญัติ โดยหลักอุกเขปนียกรรมภิกษุ คือตัดสิทธิบางอย่างออกจากหมู่สงฆ์ วิธีลงอุกเขปนียกรรมภิกษุ เป็นข้อหนึ่งในวิธีการตัดสินลงโทษภิกษุประกอบด้วยองค์ 3 เมื่อสงฆ์จำนงจะพึงลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป

คือ 1.เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ 2.เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมารยาทไม่สมควร 3.อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร

ขณะเดียวกัน พุทธะอิสระได้เขียนข้อความลงเฟซบุ๊ก “หลวงปู่พุทธะอิสระ” ตอบโต้ ใจความโดยสรุปว่า หากพุทธะอิสระยังเชื่อมั่นว่าพระบรมศาสดาทรงชนะทุกข์และพญามารด้วยความเป็นจริง ต่อให้ทั้งสังฆมณฑลจะขู่ฟ้องหรือขับไล่ ก็ไม่สามารถหยุดพุทธะอิสระได้นอกจากความตาย พุทธะอิสระไม่เคยไปขอพึ่งพาอาศัยคณะสงฆ์ใดๆ นอกจากคณะสงฆ์ภายในวัด สงฆ์หมู่ใดจะประกาศขับไล่พุทธะอิสระออกจากหมู่คณะ ขอถามว่าพุทธะอิสระไปร่วมกิน ร่วมนอน ร่วมแบ่งลาภกับพวกท่านตั้งแต่เมื่อไร เพราะนี่คือเหตุผลที่สงฆ์จะสามารถประกาศขับไล่พุทธะอิสระได้ตามพุทธบัญญัติ แล้วท่านเอาสิทธิอะไรมาประกาศขับไล่พุทธะอิสระ หรือเพราะพุทธะอิสระไม่ยอมห่มจีวรแดงเป็นพวกเดียวกับอลัชชีขายชาติบางคน ทีหลังหากจะโชว์โง่ ต้องระวังคุกหน่อย เพราะสิ่งที่ประกาศออกมานี้ กำลังทำผิดหลักธรรมวินัย ผิดกฎหมายในข้อหาละเมิด เตรียมหาเงินไว้จ่ายค่าปรับและประกันตัวในชั้นศาลก็แล้วกัน

ด้านพระปลัดนรุตม์ชัย อภินนฺโท เลขาธิการองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนา ภาคใต้ กล่าวว่า แม้พุทธะอิสระจะโพสต์ข้อความในลักษณะดังกล่าว ก็ยังยืนว่าจะเดินหน้าทำพิธีอุกเขปนียกรรมต่อไป เพราะเป็นมติขององค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาภาคใต้

วันเดียวกัน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเรื่องพระเมธีธรรมาจารย์ เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุภาคีเครือข่ายยังจะเดินหน้าแสวงหาความเป็นธรรมกรณีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ใหม่ว่า ไม่ขอแสดงความคิดเห็นว่าเป็นการกดดันรัฐบาลหรือไม่ ตอนนี้พูดอะไรก็ผิด บางคำถาม ตอบแล้วไม่ชอบ ก็กลายเป็นว่าเราเลือกฝักเลือกฝ่าย ที่จริงทางลงของปัญหามีอยู่ ถ้าทุกฝ่ายสงบ ปล่อยให้กระบวนการเดินไปแล้วจะดีเอง และยืนยันได้ขอร้องทุกฝ่าย เป็นไปไม่ได้ที่จะห้ามฝ่ายหนึ่งแล้วยุอีกฝ่ายหนึ่ง

เครือข่ายชาวพุทธในนาม “สมาคมเปรียญธรรม 9 ประโยค” เล็งหารือนักกฎหมายหาช่องทางจัดการรัฐบาล ยื้อทูลเกล้าฯ ชื่อสมเด็จพระราชาคณะ ขึ้นโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ใหม่ ตามมติ มส. ส่อทำผิด ก.ม.มาตรา 157 27 มี.ค. 2559 00:42 ไทยรัฐ