วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทต.แหลมโตนด หนุน ปลูกแตงโมหน้าแล้ง สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

เกษตรกรพัทลุงหันมาปลูกแตงโมหน้าแล้ง รายได้ดีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ 2 ล้านบาท ขณะที่ นายกเทศมนตรีแหลมโตนด สนับสนุนเงินกู้ให้กลุ่มเกษตรกร นำไปลงทุนปลูกพืชระยะสั้นแซมในสวนยาง-ปาล์ม...

(ภาพจาก : ไทยรัฐทีวี)

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 59 นางจำนัน หอมเหมือน อายุ 53 ปี เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม ในท้องที่ ม.7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เผยว่า ตนได้ปลูกแตงโมในพื้นที่ 15 ไร่ เริ่มปลูกในช่วงเดือน มกราคม และสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงกลางเดือนมีนาคม โดยได้ส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าทั้งในและต่างจังหวัดในราคากิโลกรัมละ 4–8 บาท จนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนั้นยังมีเกษตรกรอีกหลายรายที่ปลูกแตงโมแซมในสวนปาล์ม ซึ่งก็ได้ผลดีเช่นกัน เพราะแตงโมเป็นพืชที่เหมาะในการปลูกช่วงแล้ง อีกทั้งยังใช้น้ำน้อยเพราะระยะเวลาปลูกสั้นเพียงแค่ 2 เดือน โดยในแต่ละปีจะปลูกแตงโมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

ด้าน นายเกษม ฤทธิเนื่อง นายกเทศมนตรีตำบลแหลมโตนด อ.ควนขนุน กล่าวว่า เดิมพื้นที่ตำบลแหลมโตนดเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของ จ.พัทลุง แต่เนื่องจากชาวบ้านต้องประสบกับปัญหาน้ำหลากในช่วงหน้าฝน และขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง ทำให้ชาวบ้านปรับพื้นที่นาแปรเปลี่ยนเป็นสวนปาล์ม และสวนยางพารา ซึ่งในช่วงหน้าแล้งปีนี้ทางเทศบาลฯ ได้สนับสนุนเงินกู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเพื่อทำการเกษตรกลุ่มละ 100,000 บาท ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็นำไปลงทุนปลูกพืชระยะสั้นแซมในสวนยางพาราและสวนปาล์ม ไม่ว่าจะเป็น ถั่วฝักยาว พริกสด ข้าวโพดหวาน และล่าสุดปลูกแตงโม ซึ่งการปลูกแตงโมของชาวบ้านในตำบลแหลมโตนด จะได้ผลดีเป็นพิเศษ มีพ่อค้าทั้งในและต่างจังหวัดเดินทางเข้ามารับซื้อถึงแปลงปลูก จนทำให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้งไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

เกษตรกรพัทลุงหันมาปลูกแตงโมหน้าแล้ง รายได้ดีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ 2 ล้านบาท ขณะที่ นายกเทศมนตรีแหลมโตนด สนับสนุนเงินกู้ให้กลุ่มเกษตรกร นำไปลงทุนปลูกพืชระยะสั้นแซมในสวนยาง-ปาล์ม... 26 มี.ค. 2559 13:14 ไทยรัฐ