วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชลบุรี สนธิกำลังทหาร ตร. ขนส่งฯ เสวนาผู้ขับขี่รถโดยสารรับเทศกาล

ทหาร,ตำรวจ,ขนส่ง สนธิกำลังเสวนาผู้ประกอบการ-พนักงานขับรถโดยสาร เพื่อรองรับเทศกาลสงกรานต์ มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. นายฉัตรชัย ทองมี ขนส่งจังหวัดชลบุรีร่วมกับทหาร ตำรวจ มี พล.ต.สิงห์ทอง หมีทอง ผบ.มทบ. 14 เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.อ.ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รอง มทบ.14 พ.อ.ประเสริฐ ใจกล้า รองเสนาธิการ มทบ.14 และ พ.ต.อ.พิสิฏฐ โปรยรุ่งโรจน์ รอง ผบก.ภ.จ.ชลบุรี จัดโครงการ "พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจำทางจังหวัดชลบุรี" ครั้งที่ 2 และเตรียมความพร้อมในเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง ที่อาคารแหล่งชุมนุมค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี

การเสวนา-อบรม ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 120 คน  ประกอบด้วย พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง รถบัสและรถตู้ และผู้ประกอบการ วัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทำให้มีผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิตและทุพพลภาพเป็นจำนวนมาก สาเหตุสำคัญประการหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมของพนักงานขับรถที่ขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบในความปลอดภัยของผู้โดยสาร การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น ขับรถเร็วเกินกำหนด บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่ากฎหมายกำหนดเป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการและเจ้าของรถร่วม ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อคุณภาพการให้บริการรถโดยสารที่ยังขาดความตระหนักในบทบาทในหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนั้นการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านการปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจะช่วยส่งเสริมให้การขนส่งทางถนนมีความปลอดภัยและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมเชิงเสวนาครั้งนี้ นายฉัตรชัย กล่าวว่า เพื่อให้ผู้ประกอบการพิจารณาคนขับ และคนขับต้องมีจิตสำนึกต่อความรับผิดชอบต่อประชาชนที่มาใช้บริการทั้งชีวิตและทรัพย์สิน.

ทหาร, ตำรวจ, ขนส่งฯ สนธิกำลังเสวนาผู้ประกอบการ-พนักงานขับรถโดยสาร เพื่อรองรับเทศกาลสงกรานต์ มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน 26 มี.ค. 2559 11:35 ไทยรัฐ