วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พัทลุงหวั่นแล้งกระทบหนัก วอนทุกภาคส่วนห้ามทำลายแหล่งน้ำธรรมชาติ

แล้งนี้ต้องช่วยกัน!! ผวจ.พัทลุง กำชับ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ห้ามทำลายแหล่งน้ำธรรมชาติ จับสัตว์น้ำในช่วงหน้าแล้ง พร้อมขอให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ ประมง...

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พัทลุง กล่าวว่า ในช่วงหน้าแล้งนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ จ.พัทลุง ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การประมง การอุตสาหกรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมกันนั้น ยังได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างเสริมรายได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การปลูกพืชอายุสั้น  การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงหน้าแล้ง อันเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพเสริม โดยไม่ต้องอพยพครอบครัวไปทำงานในต่างจังหวัด

นายวินัย กล่าวอีกว่า ตนได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ตำรวจตามพื้นที่ต่างๆ ได้สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านในการอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติตามพื้นที่ต่างๆ โดยการห้ามนำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำเพื่อการจับพันธุ์สัตว์น้ำโดยเด็ดขาด เพราะการกระทำดังกล่าวนับเป็นการทำลายแหล่งน้ำธรรมชาติให้ได้รับความเสียหาย อันจะส่งผลต่อการดำรงชีพของเกษตรกรในช่วงหน้าแล้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชอายุสั้น ฯลฯ และหากพบการกระทำความผิดก็ให้ จนท.ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดโดยเฉียบขาด.

แล้งนี้ต้องช่วยกัน!! ผวจ.พัทลุง กำชับ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ห้ามทำลายแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการจับสัตว์น้ำในช่วงหน้าแล้ง พร้อมขอให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ ประมง... 26 มี.ค. 2559 11:06 ไทยรัฐ