บริการข่าวไทยรัฐ

กำนัน ขอ กรธ.คำนึงสิทธิ์คนทุกกลุ่ม คาดผ่าน ร่าง รธน. ไม่ยาก

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขอ “กรธ.คำนึงสิทธิ์ประชาชนทุกกลุ่ม คาดผ่านร่าง “รธน.” ไม่ยาก...อยากให้กำนัน ผญบ.ขึ้นกับกรมการปกครองตามเดิม 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 นายอนุศาสตร์ สุริยา กำนัน ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนไทยติดกับประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว กล่าวถึงกรณีประเด็นของการขับเคลื่อนเรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ (รธน.) ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ซึ่งเป็นที่จับตาของทุกกลุ่มทั่วประเทศในขณะนี้นั้น ล่าสุดทางกลุ่มของผู้นำ ประกอบด้วย กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้นำด้านฝ่ายปกครอง มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการปกครองท้องที่ ได้ทำหนังสือร้องไปยังรัฐบาล และ กรธ.เพื่อขอให้มีการปรับเนื้อหาร่าง รธน.ฉบับนี้ โดย ‘ขอให้คงไว้’ ซึ่งตำแหน่งกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อทำหน้าที่เป็นนักปกครองและประสานงานช่วยกับทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามปกติ โดยไม่มีการยุบรวมเข้ากับสังกัดใดๆ ขอขึ้นกับกรมการปกครองดังเดิม

นายอนุศาสตร์ กำนัน ต.ภูซาง กล่าวต่อไปว่า ที่สำคัญร่าง รธน.ฉบับนี้จะได้รับการยอมรับอย่างมาก หากว่า ผู้ร่าง หรือ กรธ. ได้ให้ความสำคัญเรื่องของสิทธิทุกกลุ่มคน โดยเฉพาะประชาชนฐานราก จะต้องได้รับสิทธิ เฉกเช่นกลุ่มข้าราชการ นักการเมือง หรือกลุ่มอื่นๆ และสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรฉวยโอกาสคิดไปเองว่าประชาชนไม่สนใจหรือไม่เท่าทันกฎหมาย หากกฎหมายที่จะตราขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งแล้ว ไม่ควรมีเงื่อนไขใดๆ ต่อรองกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกฎหมายทุกกลุ่ม ขอเพียงเนื้อหาของกฎหมายนั้นๆ เป็นธรรม ย่อมได้รับการยอมรับอย่างแน่นอน

“ความเท่าเทียมและเป็นธรรมจะต้องเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติในสังคมไทย เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำต่อกลุ่มใดๆ ซึ่งเป็นปัจจัยเหตุของความขัดแย้งทั้งปวง ฉะนั้น ร่าง รธน.ที่จะได้รับการยอมรับอย่างสง่างาม  คือ ร่างที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมเกิดเป็นมรรคผลต่อทุกกลุ่มทุกคน เมื่อนั้นประเด็นการทำประชามติเพื่อให้ผ่านร่าง รธน.จะเป็นไปตามขั้นตอนที่สมบูรณ์แบบ” กำนัน ต.ภูซาง กล่าว.