วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เบี้ยวหนี้ กยศ.ห้ามต่อบัตร

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า นโยบายใหม่ในปีนี้ ภายหลังจากแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนฯ เสร็จแล้ว กยศ.จะมุ่งเน้นการปล่อยกู้ในกลุ่มวิชาชีพขาดแคลนมากขึ้นเช่น นักบิน หรือวิศวกร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมคัสเตอร์ เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และไบโอเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบัน กยศ.ปล่อยกู้ให้แก่กลุ่มวิชาชีพที่ขาดแคลนอยู่แล้ว แต่มีจำนวนเงินกู้ยืมและจำนวนนักเรียนที่กู้น้อย เช่น สาขาแพทย์ กู้ได้ปีละ 100,000 บาท สาขาวิศวกร และนักบินก็ได้ปีละ 80,000 บาท

นอกจากนี้ ยังจะนำวิธีการบริหารเงินรูปแบบใหม่คือ การเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) โดยจะนำหนี้ของ กยศ.ไปขายให้แก่นักลงทุนที่สนใจ เพื่อให้ กยศ.มีเงินทุนหมุนเวียนกลับคืนแล้วนำไปปล่อยกู้ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาหน้าใหม่ โดยลดการเพิ่งพาเงินงบประมาณจากรัฐบาลปีละนับหมื่นล้านบาท

ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังกำลังศึกษาข้อกฎหมายร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการไม่ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่กู้ยืมเงิน กยศ.แต่ไม่ชำระเงินคืนให้กับกองทุน โดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืม หากพบว่าไม่ชำระเงินกองทุนฯ จะไม่ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนทันที แต่คงต้องดูข้อกฎหมายอีกครั้งว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ รวมถึงการทำใบขับขี่และบัตรประกันสังคมด้วย ทั้งนี้ ในปัจจุบัน

กยศ.มียอดปล่อยกู้สะสมประมาณ 400,000 ล้านบาท มีหนี้คงค้างประมาณ 50,000 ล้านบาท และในจำนวนนี้ เป็นหนี้คงค้างที่มีการฟ้องร้องประมาณ 36,000 ล้านบาท หรือประมาณ 70%.

นโยบายใหม่ในปีนี้ ภายหลังจากแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนฯ เสร็จแล้ว กยศ.จะมุ่งเน้นการปล่อยกู้ในกลุ่มวิชาชีพขาดแคลนมากขึ้นเช่น นักบิน หรือวิศวกร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมคัสเตอร์ 26 มี.ค. 2559 01:06 ไทยรัฐ