วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สอนวัยใสป้องกันตัว

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดกิจกรรม “เคทีซีสอนน้องวัยใส ป้องกันภัย ป้องกันตัว” โดยนางดุสิตา เชาวน์เลิศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์หญิง บ้านราชวิถี เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และความร่วมมือจากกองร้อยปราบจลาจลหญิง สังกัดกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน หรือที่รู้จักในนามกองร้อยน้ำหวานมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับน้องๆ บ้านราชวิถีได้เรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานในการป้องกันตัว เพื่อนำไปใช้ป้องกันตนเองหากต้องเผชิญสถานการณ์การถูกทำร้ายหรือคุกคาม

นางดุสิตากล่าวด้วยว่า ปัจจุบันสถานสงเคราะห์ เด็กหญิง บ้านราชวิถีให้การดูแลเด็กหญิงอายุ 5-18 ปี จำนวน 320 คน บางส่วนยังดูแลต่อเนื่องในขณะที่เรียนระดับอุดมศึกษา การเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้เทคนิคการป้องกันตัวเป็นการเพิ่มพูนทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เด็กในบ้านราชวิถีมีทั้งมาจากครอบครัวอยากจน ครอบครัวมีปัญหา ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นเด็กกำพร้า ขณะที่ข่าวเด็กถูกทิ้งมีปรากฏให้เห็นจำนวนไม่มาก จึงอยากย้ำเตือนผู้เป็นแม่หรือครอบครัว หากไม่พร้อมอย่ามี ถ้ามีแล้วอย่าทิ้ง กรณีที่มีปัญหาหรือไม่สามารถเลี้ยงเด็กได้ พม.มีเครือข่ายโดยเฉพาะศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 รวมทั้งหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข หรือเครือข่ายต่างๆ ที่สามารถขอรับคำปรึกษาช่วยเหลือได้.

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และความร่วมมือจากกองร้อยปราบจลาจลหญิง สังกัดกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน หรือที่รู้จักในนามกองร้อยน้ำหวานมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับน้องๆ 26 มี.ค. 2559 00:37 ไทยรัฐ