วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

องค์กรพิทักษ์พระพุทธฯ มีมติทำพิธีประกาศอุกเขปนียกรรม ขับ 'พุทธะอิสระ'

องค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนา ภาคใต้ มีมติ ทำพิธี "ประกาศอุกเขปนียกรรม" ขับ "พุทธะอิสระ" ออกจากคณะสงฆ์ เตรียมยื่นหนังสือแจ้งรัฐบาล ขอความอุปถัมภ์ในการทำพิธีเร็วๆ นี้...

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 59 พระปลัดนรุตม์ชัย อภินนฺโท วัดเกาะใหญ่  อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ในฐานะเลขาธิการองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนา ภาคใต้ กล่าวว่า ตามที่ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงท่านพุทธะอิสระ เพื่อชี้แจงกรณีที่ท่านได้เขียนบทความเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก เบี่ยงเบนจากข้อเท็จจริง ว่า พระเถระภาคใต้ 2 รูป เป็นพระสายวัดพระธรรมกาย เป็นลิ่วล้อการเมืองนั้น เป็นการชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิด ในฐานะที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงแทนท่านทั้ง 2 รูป ดังนี้

รูปที่หนึ่ง พระอธิการฉัตรชัย อธิจิตโต เจ้าอาวาสวัดบางใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์ แต่รักในความถูกต้อง ไม่เข้าพวกกับการเมือง รูปที่สอง พระครูวิรัติธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอเมือง จ.สงขลา ท่านเป็นพระนักปกครองที่ทุ่มเททำงานเพื่อพระพุทธศาสนา และคณะสงฆ์ใน จ.สงขลา และเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 เป็นที่พึ่ง เป็นกำลังใจให้กับพระในปกครอง แม้ในยามพระสงฆ์และชาวพุทธบาดเจ็บ ล้มตาย จากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านไม่เคยทิ้งพระเณร ไม่เคยทิ้งชาวพุทธในพื้นที่ การที่ท่านพุทธะอิสระออกมาพูดให้ร้ายพระสงฆ์ภาคใต้ทั้ง 2 รูป เสมือนหนึ่งว่า บัดนี้ ท่านได้ประกาศตัดขาดจากพระสงฆ์ภาคใต้แล้ว

พระปลัดนรุตม์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามเลขาธิการองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนา ภาคใต้ เห็นว่า พุทธะอิสระ เป็นภิกษุพาล เที่ยวรุกรานภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ให้ได้รับความเดือดร้อนไปทั่ว ไม่เว้นแม้พระนวกะ มัชฌิมะ (พระเถระผู้เฒ่า) จึงเห็นสมควรตัดขาดภิกษุเช่นนี้จากคณะสงฆ์ ขอให้พระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล จงร่วมกันลงทัณฑกรรมตามแนวพุทธวิธีที่ทรงอนุญาต ประกาศอุกเขปนียกรรม ขับไล่ทุมมังกุภิกษุผู้ไร้ยางอายนี้ ออกจากหมู่สงฆ์ ลงโทษให้สมกับที่ได้สร้างความเสียหายให้แก่พระพุทธศาสนา โดยองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาภาคใต้ กำหนดจะเข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีในเร็วๆ นี้ เพื่อแจ้งให้รัฐบาลถวายความอุปถัมภ์ การที่คณะสงฆ์จะดำเนินการทางพระธรรมวินัย ลงอุกเขปนียกรรมขับพุทธะอิสระออกจากหมู่สงฆ์ เพื่อนำความเรียบร้อยดีงามคืนสู่พระพุทธศาสนาต่อไป

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้เข้าหารือกับพระพรหมมุนี และพระพรหมบัณฑิต ในนามตัวแทนมหาเถรสมาคม (มส.) นายชยพล พงษ์สีดา รอง ผอ.พศ. นายสมเกียรติ ธงศรี ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เจ้าหน้าที่ส่วนงานมหาเถรสมาคม และกองพุทธศาสนศึกษา ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยคาดว่า มีการหารือเกี่ยวกับที่จะมีพระสงฆ์ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วย

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้พยายามโทรศัพท์ติดต่อกับ ผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง แต่ก็ได้รับการปฏิเสธ โดยระบุเพียงว่าเป็นการหารือเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม และแนวทางในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเท่านั้น

องค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนา ภาคใต้ มีมติ ทำพิธี "ประกาศอุกเขปนียกรรม" ขับ "พุทธะอิสระ" ออกจากคณะสงฆ์ เตรียมยื่นหนังสือแจ้งรัฐบาล ขอความอุปถัมภ์ในการทำพิธีเร็วๆ นี้... 25 มี.ค. 2559 17:51 ไทยรัฐ