วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กต๊อก' เปิดงาน 125 ปี สถาปนา ก.ยุติธรรม วางโจทย์นำบริการรัฐสู่สังคม

รมว.ยุติธรรม เปิดงานครบรอบ 125 ปี วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม วางโจทย์ "ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐูสู่ประชาชน" ดำรงไว้ซึ่งเนื้อหาความยุติธรรม เร่งพัฒนา ยธ. ให้ทันสมัย  เผย ไม่ได้พูดว่า "รมต.ชุดนี้ใครจะขึ้นศาลทุจริตเป็นคนแรก" ระบุ พูดเพียงว่า รัฐบาลชุดนี้จะมีใครโดนหรือไม่ ...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มี.ค. 59 ที่กระทรวงยุติธรรม พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 125 ปี ภายใต้แนวคิด "125 ปี ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน" โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรี นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดฯ นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองปลัดฯ พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดฯ นายวิทยา สุริยะวงศ์ รองปลัดฯ พร้อมด้วยผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาฯ ป.ป.ท. น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันนท์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และข้าราชการกระทรวงยุติธรรม

พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวว่า ในวันนี้เป็นวันที่กระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 125 ปี จากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ทรงก่อตั้งและสถาปนาขึ้น ในอดีตเป็นกระทรวงศาล แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การเปลี่ยนแปลงระบบการเข้าถึงประชาชน ทั้งในเรื่องสิทธิและอื่นๆ ทำให้ศาลได้แยกออกไปจากฝ่ายบริหาร และเป็นสากลมากขึ้น ทั้งนี้ สิ่งที่ตนมาดำรงตำแหน่งตรงนี้และพยายามที่จะกำหนดวิถีการทำงานของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเรื่องสำคัญคือเราจะทำอย่างไรให้งานของเราตอบสนองประชาชนได้ อีกทั้ง ความต้องการในเรื่องความยุติธรรมนั้นมีกันทุกคนและทุกเรื่อง แม้วันนี้ เราจะไม่ใช่กระทรวงศาลเองก็ตาม แต่กรม กอง ในกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานที่เต็มไปด้วยความสัมพันธ์กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้น

พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวต่อว่า ดังนั้น หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมต้องบูรณาการกับกระทรวงอื่นให้ได้ เพราะกระทรวงยุติธรรมถือเป็นกระทรวงสากลที่ทุกประเทศต้องมี ซึ่งอาจจะแตกต่างในรายละเอียดของเนื้องาน แต่ความยุติธรรมมันไม่ได้แตกต่างกัน จึงจำเป็นที่กระทรวงยุติธรรม และคนในกระทรวงต้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่นให้ได้ ซึ่งมันเป็นพลวัตรที่เคลื่อนไหว เช่น วันนี้กรมบังคับคดีเป็นกรมที่จะพัฒนาจากกรมที่ทำงานต่อจากศาล เข้าไปสู่กรมเศรษฐกิจให้ได้ เพราะมันเชื่อมโยงกับการลงทุนของประเทศ เป็นต้น เพราะมันจำเป็นที่จะต้องมีการขับเคลื่อนให้ทันสมัยกับความต้องการของการพัฒนาประเทศด้วย

พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวอีกว่า หรือกรมราชทัณฑ์ ซึ่งก็ต้องปรับตัวให้ได้กับการที่จะปรับปรุงกฎหมาย และกรมคุมประพฤติก็เหมือนกัน เพราะแนวโน้มที่จะไม่ใช้โทษในการจำคุก ดังนั้น กรมคุมประพฤติก็จะมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งการสร้างกรมคุมประพฤติจะต้องรองรับสถานการณ์ตรงนี้ให้ได้ ทั้งนี้ ความเป็นบริบทของกฎหมายพันธกรณีระหว่างประเทศก็ต้องได้ ซึ่งเป็นแนวใหม่ที่เราจะก้าวไปสู่ตรงนั้น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ทุกคนรู้ว่าเราทำงานเรื่องกองทุนยุติธรรม เรื่องเยียวยา แต่มันไม่สามารถไปสู่ประชาชนได้ ซึ่งเราก็กำลังจะทำมัน จึงต้องนำยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่สังคม อีกทั้ง เป็นเรื่องที่เราจะต้องดำรงความเป็นกระทรวงยุติธรรม ในเนื้อหาของความยุติธรรมไว้เหมือนเดิมให้ได้ พร้อมทั้ง ทำให้ทันกับพลวัตรที่จำเป็นต่อสถานการณ์ความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน จึงเป็นโจทย์ที่คนกระทรวงยุติธรรมจะต้องทำ

ส่วนกรณีกล่าวบรรยายพิเศษ ที่ ป.ป.ช. ในวันนี้ (25 มี.ค.) ระบุว่า "จะมีการตั้งศาลทุจริต ดีใจในการที่มีการตั้งศาลทุจริต และอยากรอดูว่าใครจะเป็นคนขึ้นศาลนี้เป็นคนแรก ซึ่งคงไม่ใช่ตน แต่ไม่แน่อาจมีรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ก็ได้" พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวว่า เท็จจริงแล้วตนไม่ได้พูดอย่างนั้น ตนพูดเพียงว่าก็ดีหากศาลนี้ออกมา รัฐบาลชุดนี้ก็ใช้ และจะดูว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีใครบ้าง ซึ่งมันมีสองเรื่องที่พูด ทั้งนี้ ตนพูดว่ามันจะมีการตั้งศาลใช่หรือไม่ อยากจะทำให้เสร็จปี 2560 ก็ได้บอก นายกรัฐมนตรีแล้วว่าเราจะขับเคลื่อนให้ได้ปี 2560 เพราะ พ.ร.บ.ตั้งศาล และ พ.ร.บ.พิจารณา มันต้องเร่งทำ

"การตั้งศาลมันไม่ได้ตั้งกันง่ายๆ มันต้องมีงบประมาณ ซึ่งเราก็พยายามขับเคลื่อน และเราจะได้ใช้ในรัฐบาลนี้ ก็อยากจะรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีหรือไม่ และมันก็รวมไปถึง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นต้นเหตุของการทุจริต ก็ให้ใช้รัฐบาลชุดนี้ และให้ดูว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีใครโดนกันบ้าง เขาจะได้ไม่ไปบอกไงว่ามาสร้างปัญหาให้เขา พอไปแล้วคนอื่นก็โดน รัฐบาลอื่นก็โดน ซึ่งตนพูดแบบนี้" รมว.ยุติธรรม กล่าว

รมว.ยุติธรรม เปิดงานครบรอบ 125 ปี วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม วางโจทย์ "ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐูสู่ประชาชน" ดำรงไว้ซึ่งเนื้อหาความยุติธรรม เร่งพัฒนา ยธ. ให้ทันสมัย เผย ไม่ได้พูดว่า "รมต.ชุดนี้ใครจะขึ้นศาลทุจริต... 25 มี.ค. 2559 15:43 25 มี.ค. 2559 16:51 ไทยรัฐ