วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปภ.วางมาตรการตั้งด่านชุมชนช่วงสงกรานต์ หวังลดอุบัติเหตุ

ปภ.วางมาตรการตั้งด่านชุมชน เพื่อควบคุมความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ให้มีความปลอดภัย ภายใต้สโลแกน "1 ชุมชน 1 หมู่บ้าน 1 ด่านตรวจ"

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 59 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม และวางมาตรการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ตามข้อห่วงใยของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มุ่งขับเคลื่อนการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยดำเนินการภายใต้แนวคิด "สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร" ซึ่งการดำเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ชุมชมร่วมลดอุบัติเหตุ ภายใต้กลไก "ประชารัฐ" โดยจัดตั้งด่านชุมชน "1 ชุมชน 1 หมู่บ้าน 1 ด่านตรวจ"

นายฉัตรชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้จัดทำประชาคมกำหนดกติกาในการป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง อุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับรถเร็ว เมาแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ ควบคู่กับการประสานให้จังหวัดจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ให้มีความปลอดภัย ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เน้นกวดขันการเข้าถึง การดื่ม การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กเยาวชน สถานที่ และช่วงเวลาที่ห้ามจำหน่าย รวมถึงรณรงค์การเล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีไทย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นน้ำ โดยเล่นน้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า บนพื้นฐานของความพอเพียง เพื่อลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำ ใช้การปะพรมน้ำตามมือและไหล่ หรือการรดน้ำดำหัว เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

ปภ.วางมาตรการตั้งด่านชุมชน เพื่อควบคุมความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ให้มีความปลอดภัย ภายใต้สโลแกน "1 ชุมชน 1 หมู่บ้าน 1 ด่านตรวจ" 25 มี.ค. 2559 15:15 25 มี.ค. 2559 16:00 ไทยรัฐ