วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อลงกรณ์' ชี้ 1 เม.ย. ถกคำถาม 'ประชามติ'

"อลงกรณ์" เผย สปท. เตรียมสัมมนาเร่งปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง พร้อมนัดประชุมร่วม สนช. 30 มี.ค.นี้ ฟัง กรธ.แจง ร่างฯ สุดท้าย

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 59 นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน สปท. คนที่ 1 ในฐานะรองประธานกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) กล่าวว่า การประชุมวิป สปท. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ได้มีมติให้มีการจัดสัมมนาทบทวนการทำงานของ สปท. ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และวางแผนการทำงานปฏิรูปอีก 1 ปีข้างหน้าให้เป็นรูปธรรมก่อนการเลือกตั้ง จะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 เม.ย. ที่โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นอกจากนี้ วันที่ 30 มี.ค. เวลา 10.00 น. จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สปท. และหัวหน้าส่วนราชการ ที่รัฐสภา ซึ่ง กรธ.จะมาชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญที่จะไปสู่การออกเสียงประชามติให้ได้ทราบ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม สปท.ได้กำหนดให้มีการพิจารณาประเด็นคำถามประกอบการทำประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 1 เม.ย. 2559 เวลา 14.00 น. ก่อนส่งให้ สนช. ขณะนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการทั้ง 12 คณะของ สปท. พิจารณาส่งคำถาม หรือความเห็นในการประชุมวิป สปท. ครั้งต่อไปแล้ว

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ในการประชุม สปท. วันที่ 28 มี.ค.นี้ มีวาระพิจารณาจำนวน 3 เรื่อง คือ การปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ของ กมธ.ขับเคลื่อนฯ ด้านเศรษฐกิจ การปฏิรูปประเทศของ กมธ.ขับเคลื่อนฯ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ และ รายงานการปฏิรูประเทศด้านการจัดตั้งสำนักงานมาตรฐาน และจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (สมสส.) ส่วนวันที่ 29 มี.ค. จะพิจารณา 4 เรื่อง คือ รายงานการปฏิรูปของ กมธ.วิสามัญขับเคลื่อนฯ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เรื่องข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ... รายงานของ กมธ.ขับเคลื่อนฯ ด้านการศึกษาเรื่องการปฏิรูประบบการเรียนรู้เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนดีวินัยเด่น และเรื่องแผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา ความล่าช้าการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต

"อลงกรณ์" เผย สปท. เตรียมสัมมนาเร่งปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง พร้อมนัดประชุมร่วม สนช. 30 มี.ค.นี้ ฟัง กรธ.แจง ร่างฯ สุดท้าย 25 มี.ค. 2559 14:25 ไทยรัฐ